GITP: Onderzoek naar integriteit per branche

08 juni 2009 Consultancy.nl

Werknemers vinden zichzelf vele malen meer integer dan hun collega’s en met name dan hun baas. Waar zij zichzelf een 8 geven op het gebied van integriteit, komen hun bazen en collega’s er met een 6 en een 6.2 er karig vanaf. Dit blijkt uit een onderzoek van HRD-adviesbureau GITP onder ruim 1,100 werkenden. Opvallend is dat met name de banksector zichzelf erg integer acht.

Als het gaat om vriendjespolitiek en het hebben van een verborgen agenda scoort de baas hoog. Collega’s worden met name ‘verdacht’ van het verspillen van werktijd aan privézaken. Werknemers vinden zichzelf in alle opzichten meer integer dan baas of collega’s. Anthon van der Horst van GITP licht toe: ‘De uitslag wordt veroorzaakt doordat een dialoog met de omgeving over integriteit ontbreekt. Hierdoor ontbreekt een gemeenschappelijke integriteitsnorm. Het is heel natuurlijk jezelf als beste aan te wijzen als feedback ontbreekt.’

Hoge integriteit in financiële sector

Bij het bank- en verzekeringswezen vindt men zichzelf het meest integer (rapportcijfer 8,3). Ook in de gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijk werk (8,3) en overheid en semi-overheid worden hoge scores gegeven (8,2). Het minst integer zijn de werknemers in de energiesector. Zij kennen zichzelf een 7,4 toe. 14% van de ondervraagden vindt dat er buitensporige bonussen worden verstrekt, 10% geeft aan dat de eigen organisatie in opspraak is geraakt en 18% geeft aan dat er wel eens iemand in het eigen bedrijf is ontslagen vanwege niet integer handelen.

MKB-baas minder eerlijk

Bij MKB-bedrijven (<100) vindt 40% van de werknemers dat zijn baas niet integer is. Bij grote bedrijven (>100) is dit 30%. Vrouwelijke leiders vinden zichzelf meer integer dan dat mannelijke leiders dit vinden. Het aantal arbeidsjaren is van invloed op hoe integer men zichzelf vindt: hoe langer in dienst, hoe meer integer.

Nieuws

Meer nieuws over