GITP: Defensie ontslagen kunnen elders terecht

21 november 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De komende jaren verdwijnen er naar verwachting tienduizend banen binnen Defensie - waaronder gedwongen ontslagen. De ontslagen zijn een direct gevolg van de gigantische bezuiniging die Defensie moet realiseren – maar liefst €635 miljoen in de komende kabinetsperiode. Volgens HRD adviesbureau GITP kunnen de ontslagen Defensie werknemers het personeelstekort in de sectoren techniek, zorg en onderwijs uitstekend invullen.

Bezuinigingen in drie gebieden

De bezuinigingen zullen voornamelijk voorkomen uit drie gebieden. Ten eerstem, er zal “'maximaal gesneden worden in 'bureaucratie, het bestuur op het ministerie en de staffen”. Ten tweede, er zullen ook saneringen zijn in de krijgsmacht en het het burgerpersoneel. Overal al het personeel van Defensie wordt er per zeven arbeidsplaatsen één geschrapt. Ten derde, investeringsprojecten zoals bijvoorbeeld het vaartuig Zeeuwse wateren en het infanteriegevechtsvoertuig, zullen of worden stopgezet of naar latere jaren verschuiven.

Kostenreductie target van €1 miljard

In het regeerakkoord staat dat het ministerie van Defensie de komende kabinetsperiode €635 miljoen moet bezuinigen. De eerste € 200 miljoen dient het ministerie al volgend jaar te beknibbelen op zijn begroting. In 2012 moet nog eens € 400 miljoen worden bezuinigd op het defensiebudget. In totaal loopt het besparingsbedrag tot 2015 op tot €1 miljard (meer dan de genoemde €635 miljoen omdat het ministerie ook nog kampt met oude gaten op zijn begroting door de dure missie in Afghanistan).

GITP: bezuinigingen bieden kans om personeelstekort in andere branches op te lossen

Volgens HRD adviesbureau GITP zijn biedt de voorgenomen bezuiniging bij defensie zijn een kans om het personeelstekort in andere branches op te lossen. Het adviesbureau is van mening dat Defensie werknemers goed geplaatst worden in de sectoren techniek en zorg. Ook zien ze militairen het goed doen in het onderwijs. Op de basisscholen loopt het tekort aan schoolleiders op naar 500 in 2015. In het voortgezet onderwijs gaat het om een zelfde aantal. Volgens GITP kiezen veel militairen hun beroep vanwege de 'maatschappelijke betrokkenheid'. Dat zou ze geschikt maken voor de techniek, zorg en onderwijs. Verder kunnen militairen goed met stress omgaan en snel schakelen, iets dat ook handig is in deze sectoren.