Frank de Grave in Raad van Advies van Conclusion

22 december 2010 Conclusion

Frank de Grave treedt toe tot de Raad van Advies van Conclusion

De holdingdirectie van Conclusion is bijzonder verheugd met de toetreding van Frank de Grave tot de Raad van Advies. Frank de Grave is bekend van zijn ministerschap in het kabinet Kok II. Daarna is hij kortstondig financieel directeur geweest bij DSB. Momenteel is hij voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.

De Raad van Advies van Conclusion heeft een adviserende taak, zowel gevraagd als ongevraagd, over het te voeren beleid van Conclusion. De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar en adviseert Conclusion. In uitzonderingssituaties vervullen de leden ook een toezichthoudende taak. De Raad van Advies bestaat nu uit Frans Lion en Frank de Grave.

Nieuws