Finace: succesfactoren van adaptieve financiele functie

16 mei 2011 Finace

Besturingsstijl en vertrouwen blijken de ontbrekende schakel voor een adaptieve bedrijfsvoering. Dit is de uitkomst van het jaarlijks onderzoek onder 100 CFO’s van Nederlandse bedrijven.

Onder de titel 'Agility - What's in it for Finance?' heeft Frans Roozen, hoogleraar Management Accounting aan de VU Amsterdam in samenwerking met integrale financiële dienstverlener Finace & CFO Magazine voor het tweede jaar onderzoek gedaan naar het thema Agility en de wijze waarop de financiële functie de adaptieve organisatie ondersteunt.

Het jaarlijks onderzoek, gestart in 2009, onder 100 Nederlandse bedrijven wijst uit dat de succesvolle organisatie zich steeds vaker onderscheidt in de capaciteit om op veranderingen in te spelen. Beter presterende organisaties, zo blijkt, richten zich meer op:

  • Kennis delen, lerend vermogen & samenwerking
  • Er wordt vertrouwd op een snelle terugkoppeling van informatie en ‘cross-training’ zodat slagvaardig te reageren is op veranderingen in het algemeen en de kansen en bedreigingen in de markten waarin zij actief zijn in het bijzonder
  • Het verminderen van top down taakstelling
  • Rapporteren aan de hand van dagelijkse key matrics
  • Control op leading indicators in plaats van veelvuldige KPI’s
  • Aantal maatstaven beperken tot een minimum (redundancy)
  • Toepassen van voortrollende planning systemen, trendinformatie en relatieve prestatiemaatstaven
  • Besturingsstijl en meer in het bijzonder de factor vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor wendbaarheid en het gebruik van adaptieve control systemen

Achtergrond onderzoek
Organisaties bevinden zich nog steeds in turbulente tijden. De wijze waarop organisaties op verandering reageren, is heel verschillend. Volgens experts zal de succesvolle organisatie de organisatie zijn die het best in staat is op verandering in te spelen. Daarmee is ‘agility’ een kritische voorwaarde om te overleven. Agility kan letterlijk worden vertaald als lenigheid of soepelheid.

Het doel van het jaarlijkse onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de financiële functie inspeelt op de, mede onder invloed van de economische crisis, toegenomen turbulentie in de omgeving van bedrijven. Centraal thema daarbij is de invloed die de toegenomen onzekerheid heeft op de inrichting en de wijze van gebruik van de planning en control systemen van de onderzochte bedrijven. Daarbij is ook gekeken naar de wijze waarop de inrichting van planning en control systemen samenhangt met de capaciteit van de organisatie om in te spelen op onzekerheid en de mate waarin dit tot uiting komt in de prestaties van een bedrijf ten opzichte van zijn 'peers'.

In 2010 is in aanvulling op het onderzoek uit 2009 verdieping gezocht door het onderzoek toe te spitsen op vier afzonderlijke sectoren te weten technology, (semi)-publiek, fast moving consumer goods en financiële instellingen met als doel inzicht te krijgen in de vraag of en zo ja waarin afzonderlijke sectoren verschillen als het gaat om de invloed die toegenomen onzekerheid heeft op de inrichting en de wijze van gebruik van de planning en control systemen. Een nieuw element onderzocht is op welke manier besturingstijl en vertrouwen bijdragen aan het adaptief vermogen van organisaties.

Nieuws