Agility - What's in it for Finance 2011?

Finace

Besturingsstijl & vertrouwen blijken de ontbrekende schakel voor een adaptieve bedrijfsvoering. Dit is de uitkomst van het jaarlijks onderzoek onder 100 CFO’s van Nederlandse bedrijven.

Rapporten