Finace organiseert Adaptiviteit in de Publieke Sector

02 april 2011 Consultancy.nl

Op donderdag 14 april 2011 organiseren Finace en de Rijksacademie voor Financiëen en Economie het congres ‘Adaptiviteit in de Publieke Sector’. Het congres is bedoeld voor managers betrokken bij de bedrijfsvoering van publieke sector organisaties. Het congres biedt ruimte aan maximaal 100 personen en deelname is kosteloos.

Adaptiviteit wordt gedefinieerd als in staat zijn slagvaardig te anticiperen of reageren op veranderende omstandigheden. Finace doet al jaren onderzoek naar agility / adaptiviteit. Uit onderzoek van het adviesbureau komt naar voren dat adaptiviteit een eigenschap is die organisaties steeds meer nodig hebben om leidend te zijn in hun branche.

Voor meer informatie zie de volgende rapporten van Finace:
- Agility - What's in it for Finance 2011?
- Agility - What's in it for Finance 2010?

Beschrijving congres Adaptiviteit in de Publieke Sector
Onze wereld verandert steeds sneller en de politiek eist van publieke organisaties dat ze flexibeler en wendbaarder worden. Bezuinigingen treffen eenieder met als gevolg: herindeling, taakstelling, meer met minder etc. Wendbare organisaties vereisen een meer flexibele en efficiënte bedrijfsvoering en een meer integrale benadering door de verschillende functiegebieden. Om dit te kunnen realiseren moeten organisaties hun organisatiestructuur, werkprocessen en soms zelfs hun cultuur succesvol kunnen aanpassen. Buigen of barsten: het moet gebeuren, hoe dan ook.

Dat is makkelijk gesteld! Driekwart van de veranderprocessen zou het gestelde doel niet behalen. Kernvraag is dan ook: hoe transformeer je succesvol naar een adaptieve organisatie en wat betekent dit voor jouw rol en functie binnen de organisatie? Daarover gaat het congres “Adaptiviteit in de publieke sector” op 14 april 2011.

Doel
Tijdens het congres staan interactie, het delen van kennis en ervaringen en netwerken met vakgenoten over het wendbaar maken van de bedrijfsvoering centraal. De sprekers hebben zelf een oprichtingstraject of een reorganisatie begeleid.

Voor wie?
Dit congres is voor iedereen die op managementniveau betrokken is bij de bedrijfsvoering van de organisatie. Werk je bij de rijksoverheid en ben je betrokken bij de vormgeving van jouw organisatie als directeur, projectmanager, controller of manager in een financiële, HRM of een andere bedrijfsmatige functie, dan is dit congres echt iets voor jou.

Nieuws