Evert Wolters terug bij adviesbureau Necker van Naem

07 februari 2012 Consultancy.nl

Evert Wolters is in dienst getreden bij politiek-bestuurlijk adviesbureau Necker van Naem als Senior Adviseur. Wolters werkte de afgelopen twee jaar als Adviseur Bestuurskracht bij KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Vóór juli 2010 werkte hij ook al enkele jaren als onderzoeker voor het adviesbureau uit Utrecht (destijds Jacques Necker).

Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek
Bij KING ontwikkelde Wolters het Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek en adviseerde gemeenten over de manier waarop zij samen met burgers, bedrijven en organisaties maatschappelijke vraagstukken oppakken. Bij Necker van Naem zal Wolters zich bezighouden met de doorontwikkeling van het bestuurskrachtonderzoek en gemeenten adviseren bij de veranderende rol van de overheid naar samenwerking met maatschappelijke spelers en de samenleving. Ook zal hij een rol vervullen bij rekenkamer- en raadsonderzoek. Wolters' drijfveer is gelegen in het lokale bestuur en de manier waarop mensen hun leefwereld gezamenlijk organiseren. Hij wil daar graag aan bijdragen door met en in gemeenten te werken aan nieuwe vormen van verantwoording en samenwerking.

Necker van Naem ondersteunt overheid en (maatschappelijke) partners met onderzoek, advies, training en implementatie. Necker van Naem is in 2004 opgericht en is uitgegroeid tot een organisatie van ruim veertig adviseurs. Eigenaren Roel Freeke en Geeske Wildeman zijn bijzonder blij over de terugkeer van Evert Wolters. “Hij is voor gemeenten een gesprekspartner én verbinder: iemand die conceptueel en analytisch vermogen combineert met passie en betrokkenheid.”

Necker van Naem kocht in april 2011 Segment Personeel uit Leusden en circa een jaar daarvoor nam het Van Naem & Partners uit Woerden over.

De verantwoordelijke maatschappij
Naast bestuurskracht was Wolters bij KING ook bezig met sturingsvraagstukken en overdracht van verantwoordelijkheid aan de maatschappij. Op het laatste onderwerp werkte hij samen met het Ministerie van BZK en de Vereniging van Gemeentesecretarissen aan een leerkring voor gemeentesecretarissen voor het handelen van gemeenten in nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Wolters is auteur van de op het KING-congres gepresenteerde publicatie 'Sterker Nabij; Werken aan een bestuurskrachtige gemeente'.

Nieuws