Ecorys: toerisme van groot belang voor economie

01 juli 2010 Consultancy.nl

Toerisme en recreatie zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Ecorys in opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft uitgevoerd. Jos Vranken, algemeen directeur van het NBTC, heeft de resultaten dinsdag 29 juni aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, met daarbij de oproep aan sector en overheid om te blijven investeren in de toeristische sector.

Toerisme banenmotor

De toerisme- en recreatiesector is een van de grotere werkgevers van ons land. Groter dan bijvoorbeeld de land- en tuinbouwsector of het bank- en verzekeringswezen. Bovendien kent toerisme veel servicegerichte en dienstverlenende banen en biedt het veel kansen voor specifieke groepen in de samenleving zoals jongeren, allochtonen en lager opgeleiden. De perspectieven voor toerisme wereldwijd zijn positief: mensen besteden hun vrije tijd steeds intensiever en er zijn nieuwe herkomstlanden in opkomst (o.a. BRIC-landen) waardoor het bezoekpotentieel toeneemt. Daarnaast is de sector landgebonden en meer bezoekers en bestedingen betekent automatisch meer banen in Nederland. Dit kan in de toekomst zo’n 60 a 70.000 nieuwe banen opleveren.

Blijven werken aan concurrentiepositie

‘Dat we hiervan profiteren is niet vanzelfsprekend,’ aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. ‘We moeten blijven werken aan behoud en versterking van de concurrentiepositie van Nederland als reisbestemming. Deze wordt bepaald door de vier B’s (bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en bekendheid) en daar moeten we blijvend aandacht aan schenken en in blijven investeren. Samen met ondernemers, steden, regio’s en rijksoverheid. Onderzoek heeft aangetoond dat een investering van 1 miljoen euro in promotie leidt tot 40 miljoen euro aan directe toeristisch-recreatieve bestedingen. En deze bestedingen helpen weer duizenden mensen aan het werk. Kortom, toerisme loont.’

Nieuws

Meer nieuws over