Ecorys evalueert ontwikkelingshulp van Noorwegen

18 november 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Ecorys heeft een contract gewonnen bij NORAD, de Norwegian Agency for Development Cooperation. Het adviesbureau gaat de Noorse ontwikkelingssamenwerking met Afghanistan over de afgelopen tien jaar evalueren. Ecorys gaat voor het eerst samenwerken met deze organisatie.

Norwegian army - Ecorys

Noorwegen heeft sinds 2001 een aanzienlijke hoeveelheid ontwikkelingshulp aan Afghanistan gegeven: meer dan €600 miljoen. De Noorse hulp was voornamelijk gericht op drie sectoren – onderwijs, gemeenschapsontwikkeling en goed bestuur. Er werden meerdere leveringsmechanismen gebruikt, waarvan de Afghan Reconstruction Trust Fund, agentschappen van de Verenigde Naties en Noorse NGO’s de belangrijkste waren.

De ruggengraat van deze evaluatie wordt gevormd door de Noorse programma- en kanaalkeuze. Ook wordt gefocust op de mate van vrijheid die Noorwegen had bij het maken van deze keuzes, en hoe deze invloed hadden op de verbetering van de publieke dienstenlevering en de welvaartsvergroting van Afghaanse groepen. Overkoepelende thema’s bij de evaluatie zijn onder andere bestuur en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

De evaluatiestudie wordt gehouden tussen september 2011 en februari 2012. Er zullen onder andere veldbezoeken worden gemaakt naar Oslo en Kabul om met belangrijke belanghebbenden te overleggen.