Big 4 kantoren moeten consultancytakken afsplitsen

28 september 2011 Consultancy.nl

Grote accountancykantoren moeten zeer waarschijnlijk hun consultancytakken gaan afstoten. Dit staat in een een conceptvoorstel van De Europese Commissie (EC). Met de hervorming van de adviessector wil De Europese Commissie het vertrouwen in de branche herstellen.

Volgens de Europese Commissie is er op het gebied van niet-controlerende activiteiten sprake van conflicterende belangen. De EC wil daarom regeleving invoeren die accountantskantoren dwingt om te kiezen tussen controleactiviteiten en andere diensten.

Dit meldt de Financial Times op basis van een uitgelekt document. De Europese Commissie maakt haar definitieve plannen in november openbaar.

Inperken van macht van Big Four

Daarnaast wil de EC via regelgeving de macht van de vier grote zakelijke dienstverleners (Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG) inperken. In de accountancybranche hebben de vier grootste dienstverleners in verschillende markten meer dan 70% van de markt in handen. In de adviesbranche is hun marktaandeel over het algemeen veel minder dominant. Het grootste aandeel hebben ze in de Financial Services branche, waar de Big Four gezamenlijk bijna de helft van de gehele Europese management consulting markt in handen heeft.

Grote impact op consultancytakken van Big Four
Wanneer de verandering daardwerkelijk wordt doorgevoerd dan zal het een grote impact hebben op de Big Four kantoren. Zo zou Deloitte haar adviestak (Deloitte Consulting) moeten splitsen van de overige takken en zullen PwC, KPMG en E&Y hun Advisory praktijken moeten splitsen van audit en accountancy.

Twee accountants voor grote bedrijven
In de plannen staat ook dat bedrijven met een balans van boven de €1 miljard twee accountants moeten inhuren. De twee accountants zullen gezamenlijk het boekenonderzoek uitvoeren. Een voorwaarde is dat daarbij tenminste een van de twee accountants niet behoort tot de zogenaamde Big Four behoort. Bovendien moeten bedrijven na negen jaar wisselen van accountant.

Audittakken moeten meer samenwerken met kleinere concurrenten
Ook moeten accountants meer gaan samenwerken met kleinere concurrenten om zo hun dominante positie op het gebied van het controleren van jaarrekeningen terug te dringen. Het plan heeft al de steun van Michel Barnier, (Eurocommissaris voor Interne Markten) die van mening is dat er sprake is van een oligopolie in de accountancymarkt.

Nieuws