Deloitte: Den Haag positief over vestigingsklimaat

27 oktober 2010 Deloitte

Tijdens de officiële opening van de Haagsche Zwaan, het nieuwe kantoor van Deloitte in Den Haag, werden de resultaten van een onderzoek naar het vestigingsklimaat in Den Haag overhandigd aan loco burgemeester Henk Kool. Uit het onderzoek blijkt dat met name grote(re) ondernemers positief zijn over het vestigingsklimaat.

Deloitte heeft naar aanleiding van haar nieuwe onderkomen in Den Haag een onderzoek gedaan naar de ervaringen van ondernemers met het Haagse vestigingsklimaat. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ruim 70% van de respondenten aangeeft positief te zijn over de bereikbaarheid van de stad. “Bereikbaarheid is in veel grote steden een knelpunt, de Haagse ondernemer lijkt positief, echter de bereikbaarheid bij locaties in ontwikkeling is beneden peil”, aldus Frank ten Have partner bij Deloitte. “Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor succesvol ondernemen, het is een goede ontwikkeling dat gemeente Den Haag hier serieus aan werkt.” Het minst tevreden zijn de kleine ondernemers, met name over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Personeel in Den Haag

Ook over het aantrekken van personeel is de Haagse ondernemer overwegend positief. Zij zijn voornamelijk op zoek naar midden- en hoogopgeleid personeel, dit onderstreept het kennisintensieve karakter van Den Haag. 50% van de ondernemers geeft aan dat dit personeel goed te vinden is, echter 14% geeft aan dat dit niet lukt. Opvallend is dat slechts 31% van de ondernemers aangeeft ontevreden te zijn met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In steden als Amsterdam en Rotterdam is dit percentage met 50% veel hoger.

Quality of Life in Den Haag

Verder is gevraagd naar de quality of life in Den Haag. Opvallend is dat de grotere ondernemer (meer dan 10 werknemers), dit met een 7,7 hoger waardeert dan de kleinere ondernemers. Dit is met name te danken aan de vele culturele en recreatieve mogelijkheden van Den Haag. Ruim 65% is tevreden tot zeer tevreden over dit aanbod.

Opvallend is dat de kleine ondernemers op veel onderzoekspunten lager scoren qua tevredenheid dan grotere ondernemers. Dit blijkt met name uit het kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel, de quality of life en het gemak bij het vinden van geschikte bedrijfsruimte. “Den Haag kent een groot aantal kleine ondernemers, in 2009 was maar liefst 60% van de ondernemers een zzp’er. “Dit is een belangrijke groep voor Den Haag”, aldus Frederik Huitema, opsteller van het onderzoek. “Het is een sterk groeiende groep ondernemers die uitermate belangrijk zijn voor de flexibiliteit en economische dynamiek. Dit leidt er mede toe dat de economie in Den Haag minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Voor de gemeente Den Haag dus een schone taak om ook voor hen te werken aan een gunstig vestigingsklimaat”, aldus Huitema.

Download het rapport Perceptiemonitor Haags Vestigingsklimaat.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek van Deloitte zijn ruim 2.300 ondernemers gevraagd naar hun bevindingen, ruim 10% hiervan is werkzaam in Den Haag. Zij zijn bevraagd over het vestigingsklimaat als onderdeel van een groter onderzoek van de Kamer van Koophandel, het Ondernemerspanel.

Nieuws

Meer nieuws over