Deloitte: Kostenbesparing outsourcing onduidelijk

03 februari 2010 Deloitte

Nederlandse bedrijven leggen bij outsourcing veel focus op kosten, maar monitoren gedurende het proces niet of ze ook daadwerkelijk meer geld in de knip houden. Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte Consulting.

Deloitte vroeg verschillende bedrijven naar hun activiteiten gedurende de verschillende fases van een outsourcingstraject en de bijbehorende ervaringen. De resultaten zijn samengevat in de publicatie 'Why settle for less in the Netherlands? An application of Deloitte's global oursourcing survey 2009 for the Dutch market'.

Ondanks dat een meerderheid van de directeuren voorafgaand aan een outsourcingstraject een business case maakt, blijkt dat slechts een klein aantal van hen ook een financiële assessment uitvoert. "Op basis van een positieve business case nemen bedrijven meestal een besluit om tot outsourcing over te gaan. Bij outsourcing is het echter ook van belang om een kosten- batenplan en kpi's op te stellen om resultaten en vooruitgang gedurende het project te monitoren. Het is verbazingwekkend dat veel bedrijven hun business case helemaal niet monitoren en daardoor niet vast kunnen stellen of ze daadwerkelijk kosten besparen met hun outsourcing-activiteiten. Kortom, het vaststellen of outsourcing daadwerkelijk een succes is, schiet vaak tekort," aldus Stef Oud, partner bij het adviesbureau.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bij het selecteren van een vendor (outsourcing service provider) het kostenaspect het meest bepalend is. Deze focus op prijs is in lijn met de dominantie van kostenreductie binnen de outsourcing-strategie van ondernemingen. Daarnaast hebben de huidige economische ontwikkelingen hier vermoedelijk een sterke invloed op. Om diezelfde reden kiezen bedrijven voor flexibiliteit door middel van kortere contracttermijnen met vendors. Het wordt daarnaast steeds gebruikelijker om met meerdere dienstverleners te werken. Oud: "Het voordeel hiervan is dat risico's gespreid worden, maar een deal wordt er uiteindelijk wel ingewikkelder van. Duidelijke contracten zijn dus een vereiste."

Hoewel kostenbesparing een voor de hand liggende aanleiding is om te gaan outsourcen, moet dit ten slotte niet leiden tot een te beperkte focus. Oud: "Outsourcing kan ook andere grote voordelen opleveren, zoals een betere focus op 'core'-bedrijfsprocessen, betere allocatie van mensen en middelen, een verbeterde supply chain, betere kwaliteit in productie en een spreiding van bedrijfsrisico's. De komende tijd is het de uitdaging om naast focus op kostenreductie en toename van productiviteit, ook de kwaliteit te blijven behouden of zelfs te verbeteren. Concluderend moeten bedrijven met zo'n sterke focus op kosten, niet andere voordelen over het hoofd zien en daardoor uiteindelijk een slechter eindresultaat voor lief nemen."

Nieuws

Meer nieuws over