Deloitte: Het Nieuwe Werken beinvloedt kantorenmarkt

15 november 2010 Deloitte

Het Nieuwe Werken is over vijf jaar de standaard voor het grootste gedeelte van de organisaties in Nederland. Dit heeft een substantiële impact op de verhoudingen in de kantorenmarkt en de manier waarop vastgoedbeleggers in de toekomst naar deze markt kijken. Het Nieuwe Werken richt zich naast werknemertevredenheid steeds meer op kostenreductie. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit een enquête die Deloitte hield naar het belang van Het Nieuwe Werken (HNW) voor bedrijven waaronder commerciële organisaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en corporaties

HNW biedt kansen voor efficiënter en duurzamer gebruik van de vastgoedportefeuille en kan tot 30% op de huisvestingskosten besparen. Verder blijkt dat tweederde van de respondenten reductie kantooroppervlak en kostenreductie als belangrijke drijfveer zien voor HNW. Uit de enquête blijkt dat een groot deel (72%) van de respondenten HNW in meer of mindere mate binnen vijf jaar als de standaard ziet. Een kleine meerderheid (53%) geeft aan zich nu reeds bezig te houden met HNW. 

De enquête laat echter zien dat HNW veelal op delen wordt ingevoerd. Een integrale aanpak is lucratiever, maar wordt slechts door 40% van de respondenten toegepast. “Wij merken dat veel organisaties niet weten waar en hoe ze moeten beginnen. Begin met het verwijderen van de ‘lucht’ die in iedere vastgoedportefeuille zit. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat de gemiddelde bezettingsgraad bij organisaties veelal niet boven de 50% uitkomt. Hier ligt de eerst grote kans voor bezuiniging, met een geringe investering”, aldus Bart Hoevers partner bij Deloitte Real Estate Advisory.

“Deze ontwikkeling zal wel leiden tot een structurele wijziging van de kantorenmarkt, vervolgt Hoevers, denk aan toenemende leegstand, dalende huren en afnemende rendementen. Echter, beleggers die zich nu richten op HNW en als eerste aan de slag gaan met vastgoed dat geschikt is voor flexibele verhuur of juist kleinere panden hebben meer kans op succes.”

Naast financieel voordeel levert HNW ook een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Uit de enquête blijkt dat de rol die huisvesting heeft op de uitstoot van CO2 wordt onderschat. Een ruime meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan dat HNW vooral bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij door een efficiënt mobiliteitsbeleid. “Maar juist de afnemende vraag naar kantoorruimte door HNW draagt bij aan deze verduurzaming, aldus Hoevers, de totale bijdrage van gebouwen aan de wereldwijde door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot bedraagt maar liefst 40%. Zogenaamde intelligente gebouwen, waar geen onnodig verbruik is van warmte en licht, dus een besparing in zowel kosten als milieu, leveren veel voordeel op.”

Alhoewel de focus van HNW zich meer gaat richten op kostenreductie, blijkt uit de enquête dat bij 70% van de respondenten HNW als de manier wordt gezien om talentvolle medewerkers aan zich te binden. Flexibiliteit in werktijden en werkplekken, ICT-mogelijkheden en samenwerkingsvormen spelen daarbij een belangrijke rol.

Over de enquête
De enquête is uitgevoerd tijdens een bijeenkomst met vastgoedverantwoordelijken (zoals vastgoedmanagers, financiële directeuren of cfo’s) van organisaties. De resultaten geven een beeld van de verwachtingen rondom HNW in Nederland voor de komende vijf jaar.

Nieuws

Meer nieuws over