Adviesbureau Conclusion stabiliseert omzet in 2009

04 mei 2010 Conclusion

Conclusion, management consulting adviesbureau op het gebied van Human Capital, Communication, Organisation en Technology, heeft over 2009 een omzet gerealiseerd van EUR 129,8 mln (2008: EUR 131,6 mln). De EBITA over 2009 bedraagt EUR 9,1 mln en ligt daarmee 9,9% onder het niveau van 2008 (EUR 10,1 mln). Ondanks de krimp van de markt in de zakelijke dienstverlening is Conclusion in 2009 in staat geweest de omzet in stand te houden. Het adviesbureau heeft op alle gebieden waarop ze actief is marktaandeel gewonnen. Daarnaast heeft Conclusion in 2009 gerichte acquisities gedaan. In 2010 zal Conclusion dat eveneens doen om de marktpositie en het portfolio verder te versterken.

Snelle groeier

De economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de investeringsbereidheid van bedrijven in 2009 fors is afgenomen. Er is sprake van een krimp in de markt voor de zakelijke dienstverlening. Desondanks is Conclusion in 2009 in staat geweest de omzet in stand te houden. Door het ondernemende karakter, flexibele organisatiestructuur, gecombineerd met een unieke wijze van samenwerken, is Conclusion erin geslaagd haar organisatie tijdig aan te passen aan de zeer snel veranderende marktomstandigheden. Als gevolg hiervan heeft Conclusion op alle gebieden waar zij actief is in 2009 marktaandeel gewonnen. De wijze waarop Conclusion haar pallet aan diensten laat samenwerken in nieuwe oplossingen voor klanten is uniek. Daarom denkt Conclusion minder last te hebben van de negatieve economische effecten van individuele markten en oplossingen.

Beter dan de markt

De economische recessie heeft een druk op de prijsontwikkeling tot gevolg gehad. Door te blijven focussen op het leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit voor haar klanten, heeft Conclusion het effect van prijsdruk in 2009 weten te beperken. Daarnaast is het aantal eigen medewerkers gedurende 2009 iets toegenomen en het gemiddeld aantal inhuurmedewerkers gedaald. Deze gewijzigde verhouding heeft een positief effect gehad op de brutomarge in 2009. Al met al heeft Conclusion hiermee de daling van de brutomarge zeer beperkt weten te houden.

Meer overnames

Conclusion is gedurende 2009 actief geweest in het overnemen van nieuwe bedrijven. Het betreft bedrijven met een specialistisch profiel die waarde toevoegen aan de marktpositie, dan wel het portfolio, van Conclusion. In mei 2009 heeft de overname plaatsgevonden van Mansal, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van topmanagement. Eind 2009 is de overname van C2ICT afgerond. C2ICT richt zich op ICT-dienstverlening op het terrein van server-infrastructuur. Begin 2010 heeft Conclusion communicatieadviesbureau ONLY uit Amsterdam overgenomen. Ook in 2010 zal Conclusion haar marktpositie en portfolio verder versterken door het realiseren van gerichte overnames.

Verwachtingen 2010 zijn positief

De Conclusion 'More than one' aanpak gaat in 2010 vruchten afwerpen. Steeds meer organisaties willen gebruik maken van de multidisciplinaire aanpak. Oplossingen die in samenhang worden ontworpen zijn beter. Ondanks het feit dat de eerste tekenen van een economisch herstel in bepaalde sectoren zichtbaar worden, is de ontwikkeling van de markt voor normale zakelijke dienstverlening nog uiterst onzeker. Voor 2010 is de verwachting dat de markt zich nog niet noemenswaardig zal verbeteren. Conclusion verwacht dat het voortzetten van de succesvolle aanpak van voorgaande jaren opnieuw zal leiden tot een groei van het marktaandeel. De omzet- en resultaatontwikkelingen over het eerste kwartaal zijn conform doelstelling en liggen 10% boven dezelfde periode vorig jaar.

Over Conclusion

Conclusion is de Nederlandse multidisciplinaire zakelijke dienstverlener op het gebied van Human Capital, Communication, Organisation en Technology. Conclusion heeft 1,400 consultants in 25 werkmaatschappijen, die ieder specialist zijn binnen hun eigen vakgebied en werken voor de top 250 bedrijven in Nederland. Conclusion levert consultancy, voert projecten uit en detacheert professionals. Het onderscheidend vermogen ligt in de kracht van samenwerken. Conclusion heeft vestigingen in onder andere Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Conclusion is hoofdsponsor van het North Sea Jazz festival en loopt voorop in duurzaamheid (ISO Certificaat 14001).

Nieuws