Conclusion boek: Projectmanagement - Zo lukt het wel

10 maart 2011 Conclusion Implementation

Boek: Projectmanagement - Zó lukt het wel
Auteurs: Arno Commandeur, Salim Dolgunyürek en Barbara Moerkerk-Edens
Adviesbureaus: Conclusion Implementation

‘Maak er – als het even kan - geen project van!’ Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat boordenvol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen. Een belangrijke boodschap die dit boek uitdraagt is: steek veel energie (maak stennis) in de oriëntatiefase, de fase waarin nog niet officieel sprake is van een project. Deze aanpak bespaart op de energie die je later nodig hebt bij de overdracht en implementatie van je projectresultaat.

We vertellen niets nieuws als we zeggen dat projecten vaak uitlopen, (veel) duurder uitvallen of gewoonweg mislukken. Dit ligt echter niet aan de projectmanagementmethoden zelf, maar aan een juiste, pragmatische toepassing ervan. Vaak stellen projectmanagers zich te dogmatisch op, of houden zich niet aan die elementen uit de methode die voor hun project juist cruciaal zijn. Dit boek heeft als uitgangspunt dat niet de methode centraal hoort te staan, maar het project met zijn probleemstelling, doel en resultaat. Een methode is voor de projectmanager niet meer dan een hulpmiddel om het project te laten slagen.

De adviseurs van Conclusion hebben in samenwerking met enkele tientallen professionele projectmanagers een praktische vertaling gemaakt van een van de meest toegepaste methoden voor projectmanagement, PRINCE2. Het resultaat is dit compacte ‘boerenslimme’ boekje dat (beginnende) projectmanagers, maar ook opdrachtgevers helpt om de methode zó toe te passen, dat hun project wel lukt!

Het boekt Projectmanagement - Zó lukt het wel kunt u bestellen op deze pagina.

Nieuws

Meer nieuws over