Capgemini: Supply Chain beter voorbereid op crisis

21 maart 2012 Consultancy.nl

Wereldwijde supply chain managers zien de volatiliteit in de markt (52%) als de grootste zakelijke uitdaging van hun bedrijfsvoering in 2012. In tegenstelling tot de vorige crisis (2008-2009), zijn ze ditmaal beter voorbereid op de uitdagende marktomstandigheden: 52% van de deelnemers zegt beter voorbereid te zijn op een meer volatiele omgeving. Nederlandse supply chain managers zijn daarentegen minder optimistisch, slechts 42% van de onderzochte bedrijven vindt dat ze beter zijn voorbereid. Dat blijkt uit het onderzoek Global Supply Chain Agenda 2012 van Capgemini Consulting.

De studie is gebaseerd op input van 350 supply chain managers van grote bedrijven uit Europa, de VS, Latijns-Amerika, en Asia-Pacific.

Top 10 Supply Chain Projects in 2012
Bedrijven, in Nederland en wereldwijd, reageren op de moeilijke economische omstandigheden door het verder versterken van hun supply chain operatie. 65% van de respondenten is van plan operational excellence-initiatieven te nemen om te komen tot een meer kosten- en waardegedreven bedrijfsvoering. Het verbeteren van de zichtbaarheid in de supply chain (57%) is ook een topprioriteit in een wispelturige markt die steeds vaker vraagt om een eenduidige en consistente kijk op de complete supply chain. Dit zijn ook twee van de drie topprioriteiten voor Nederlandse bedrijven. Waar wereldwijd als derde prioriteit vooral wordt gefocust op innovatie (56% ), vinden Nederlandse bedrijven het herinrichten van het logistieke netwerk een top 3 prioriteit – wereldwijd staat dit onderwerp pas op de 8e plek. Een verklaring hiervoor is dat Nederland geldt als uitvalbasis voor het organiseren van een pan-Europees distributienetwerk.

Capgemini - Supply Chain 2012

‘De nog steeds voortdurende economische onzekerheid heeft een behoorlijke impact op supply chain strategieën. Het lijkt er wel op dat er lessen zijn getrokken uit eerdere periodes van economische onzekerheid, zodat bedrijven beter voorbereid zijn op de uitdagingen van 2012 en een aantal maatregelen hebben getroffen om de zichtbaarheid, flexibiliteit en controle in de supply chain te verbeteren’, zegt Ramon Veldhuijzen, Global Logistics and Fulfillment Lead van Capgemini Consulting. “Het is echter essentieel dat supply chain managers en directies een gedeeld begrip hebben van de voordelen die supply chain projecten bieden voor de gehele organisatie. Dat is belangrijk voor het realiseren van een echt succesvolle supply chain strategie en het behoud van een competitief voordeel’.

Download het rapport Global Supply Chain Agenda 2012  

Supply Chain prioriteiten
De negatieve economische vooruitzichten dwingen bedrijven om prioriteiten opnieuw te evalueren en te focussen op kostenreductie en efficiency. Niettemin hebben veel organisaties moeite om strategieën te implementeren die gericht zijn op het verbeteren van de supply chain. Het stellen van zakelijke prioriteiten (44%) blijft het belangrijkste knelpunt, gevolgd door beperkte IT-capaciteiten (42%) en budgetbeperkingen (39%). Het is duidelijk dat bedrijven selectiever moeten worden bij het nemen van besluiten over investeringen in supplychains, onder druk van de economische onzekerheid en het hoge aantal zakelijke prioriteiten. Het is dan ook van belang dat het senior management begrip heeft van de business-kritische aard van supply chain initiatieven. De sleutel tot het succesvol implementeren van supply chain strategieën wordt gevormd door voldoende betrokkenheid bij het hogere management en een goede organisatie van de verandering zelf met inbegrip van consistente doelen.

Nieuws

Meer nieuws over