Berenschot HR Trends 2010: Arbeidsmarkt trekt aan

15 oktober 2010 Consultancy.nl

Personeelsfunctionarissen verwachten dat de arbeidsmarkt vanaf volgend jaar aantrekt. Voor het eerst sinds 2008 denken ze meer problemen te ondervinden met werving & selectie. Vooral in de sectoren ICT, techniek & onderhoud en financiële zaken wordt het moeilijker personeel te werven. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2010-2011’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder 819 Nederlandse HR-professionals. Daarmee is HR Trends het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

In 2008 gaf bijna driekwart (74%) van de P&O’ers aan moeite te hebben met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Na de economische terugslag was dit aantal in 2009 gedaald naar iets meer dan de helft (54%) en in 2010 verder gedaald tot een kwart (26%). Voor het komende jaar verwacht echter bijna een op de drie (32%) personeelsfunctionarissen problemen met het invullen van de vacatures. “Hoewel dit aantal nog niet op het niveau is van voor de crisis, is er duidelijk sprake van een trendbreuk,” zegt Hein Brockhoff, Algemeen Directeur bij ADP Nederland.

HR-professionals verwachten met name moeilijkheden met personeelswerving in ICT (20%), techniek & onderhoud (19%) en financiële zaken (18%). Voor het vervullen van functies in HR (6%) en juridische zaken (6%) verwachten zij de minste problemen.

Bij het aantrekken van medewerkers lijken P&O’ers steeds vaker gebruik te maken van social media. Waar in 2009 nog de helft (54%) gebruikmaakte van LinkedIn, is dit in 2010 toegenomen naar driekwart (76%).

Nieuwe trend voor 2011: Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Niet alleen nieuwe medewerkers werven wordt moeilijker. Ook het behouden van bestaande krachten wordt minder eenvoudig, zo is de verwachting. Momenteel geeft slechts een op de tien (9%) HR-professionals aan moeite te hebben medewerkers vast te houden. Voor 2011 verwachten twee keer zoveel (21%) P&O’ers hier problemen mee te ondervinden.

De verwachte krapte op de arbeidsmarkt maakt dat personeelsfunctionarissen steeds meer belang hechten aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gaf in 2009 minder dan een op de tien (8%) aan dit een belangrijk beleidsthema te vinden, in 2010 is dat gestegen tot bijna een kwart (23%). Een iets groter aantal (26%) verwacht dat leeftijdsbewust personeelsbeleid ook in 2011 een belangrijk thema is. HR-medewerkers en verantwoordelijken denken zich in 2011 voornamelijk bezig te houden met het vasthouden van bestaande medewerkers en het werven van nieuw personeel. Talent development (57%), arbeidsmarktcommunicatie (38%) en opleidingsbeleid (29%) zijn de belangrijkste beleidsthema’s van 2011.

Moeilijk vervulbare functies:
ICT                                    20%
Techniek & Onderhoud         19%
Financiële zaken                  18%
Verkoop                              17%
Productie & Operations         14%
Bestuur & directie                12%
Onderzoek & kwaliteit           11%
Marketing & Communicatie     8%
Inkoop & Logistiek                 8%
Ondersteuning                       8%
HR                                        6%
Juridische zaken                    6%

Over het onderzoek HR Trends 2010-2011

HR Trends 2010-2011 is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 819 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mogelijk gemaakt door ADP.