Berenschot: Geen salarisverhoging voor P&Oers

02 november 2010 Consultancy.nl

P&O’ers zien hun rol binnen organisaties belangrijker worden, waardoor de werkdruk toeneemt. Ondanks de toename van werkdruk en verantwoordelijkheden, verwachten velen (45%) echter geen salarisverhoging. Dit blijkt uit ‘HR Trends 2010-2011', een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder 819 Nederlandse HR-professionals. Daarmee is HR Trends het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland. 

Om belangrijke HR-thema’s zoals vergrijzing en arbeidsproductiviteit strategisch te behandelen, moeten HR-afdeling een meer adviserende rol in de organisatie op zich nemen. Uit het onderzoek blijkt echter dat HR-afdelingen zich vooral bezighouden met uitvoerende taken, zoals de personeelsadministratie (81%). In mindere mate houden zij zich bezig met adviserende werkzaamheden, zoals organisatieadvies (53%) en management development (40%). Bovendien maken drie op de tien HR-managers (30%) geen onderdeel uit van het management team. 

HR-afdelingen lijken zich bewust van de noodzaak om meer strategisch en adviserend te opereren in de snel veranderende arbeidsmarkt. Zo gaf in 2009 slechts een op de tien HR-medewerkers (8%) aan talent development een belangrijk beleidsthema te vinden. In 2010 is dat aantal gestegen naar ruim zes op de tien (61%).Daarnaast is verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie voor bijna de helft van de HR-medewerkers (48%) een belangrijk beleidsthema voor dit en komend jaar. Vorig jaar was dat voor slechts 16% het geval. Verder verwacht ruim de helft van de P&O’ers dat hun functie zwaarder wordt door een toename van algemene managementtaken (58%) en advies aan derden (52%).

Werkdruk
De veranderende rol van de HR-afdeling heeft invloed op de werkdruk die P&O’ers ervaren. Ruim zes op de tien (62%) geven aan te verwachten dat hun functie de komende jaren zwaarder wordt. Een verandering in de uitvoering van taken (80%) en uitbreiding van het takenpakket (69%) zijn daarvan de belangrijkste oorzaken, zo denken de respondenten. 

Ondanks de toenemende werkdruk, verwachten slechts twee van de tien HR-medewerkers (22%) promotie te maken. Een kwart (28%) geeft aan de afgelopen twee jaar promotie te hebben gemaakt. Opvallend is dat vrouwen vaker dan mannen promotie maakten (31% tegen 23%). 

Veel P&O’ers zijn op zoek naar ander werk. Ruim een kwart (29%) geeft aan binnen twee jaar van functie te willen veranderen. De overgrote meerderheid daarvan (91%) heeft liever een andere werkgever dan een andere functie bij de huidige werkgever. Een op de vijf (19%) heeft ook daadwerkelijk actief gesolliciteerd. 

Salaris
Over het salaris zijn HR-medewerkers niet altijd tevreden. Ondanks de verwachte verzwaring van de functie, verwacht bijna de helft (44%) dat het salaris niet zal stijgen. Bovendien is bijna vier van de tien HR-medewerkers (37%) van mening minder dan marktconform te verdienen. 

Mannen zijn iets meer tevreden met hun salaris dan vrouwen. Twee derde (65%) meent dat het salaris marktconform is, tegen zes op de tien vrouwen (61%). Dat is niet verwonderlijk, want voor de onderzochte functies verdienen mannen gemiddeld 7% meer dan vrouwen. Dit verschil is deels te verklaren doordat de mannelijke respondenten gemiddeld ouder zijn en langer werkzaam in de huidige functie. 

Gemiddeld vast jaarsalaris naar functie:

Directeur HRM                                                           € 95.208 
Externe Management Consultant/Organisatieadviseur   € 65.200 
P&O Manager                                                            € 62.500 
Externe HR- of personeelsadviseur                             € 54.700 
Hoofd salarisadministratie                                          € 50.000 
Personeelsfunctionaris                                               € 45.700 
Salarisadministrateur                                                 € 40.100 
Medewerker personeelszaken                                     € 28.900