BDO: Meerderheid van ondernemingen wil geen RvC

13 januari 2012 Consultancy.nl

Een meerderheid van de Nederlandse niet-beursgenoteerde middelgrote en grote ondernemingen ziet geen heil in het instellen van toezichtsorgaan zoals een Raad van Commissarissen. Een van de redenen is dat bestuurders vinden dat RvC leden geen of een zeer beperkte positieve invloed heeft op de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het rapport “Onbekend maakt Onbemind” van BDO.

Download het rapport Onbekend maakt Onbemind

Bijna de helft (44%) van de ondervraagde ondernemingen zonder RvC heeft nooit overwogen een RvC aan te stellen en nog eens 28% van de ondernemingen verwacht onvoldoende toegevoegde waarde van een RvC. Bijna 70% van de respondenten verwacht of ervaart dat de RvC risicomijdend gedrag binnen de onderneming bevordert, terwijl bijna de helft van de respondenten denkt dat de RvC geen of een zeer beperkte positieve invloed heeft op de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Opvallend zegt BDO. “Het lijkt erop dat onbekend onbemind maakt. Het onderzoek toont aan dat ondernemers die wel een RvC hebben ingesteld de toegevoegde waarde wel inzien. BDO denkt dat die waarde er ook daadwerkelijk is, want een goed samenspel tussen bestuurders en commissarissen kan wel degelijk een stimulerende werking hebben op de ontwikkeling van de onderneming”, aldus Marc Steehouwer, een van de onderzoekers en manager Audit & Assurance bij het adviesbureau.

Commissarissen hebben ook moeite met risicomanagement
In oktober 2011 heeft BDO Consultants, de adviestak van BDO, ook al onderzoek gedaan naar commissarissen. Uit het onderzoek kwam naar voeren dat RvC leden onvoldoende zicht hebben op risicomanagement. Meer dan de helft gaf aan onvoldoende zicht te hebben op de kwaliteit van het proces van risico-identificatie door het management. En tegelijkertijd gaf geeft maar een kleine meerderheid aan in staat te zijn om zelfstandig risico’s in te schatten.

Over het onderzoek Onbekend maakt Onbemind
De rol van de Raad van Commissarissen (RvC) ligt onder de loep. BDO heeft dit aangegrepen om een onderzoek uit te voeren naar de visie van de bestuurders van (middel)grote niet-beursgenoteerde ondernemingen. Wat is de reden geweest voor het (niet) aanstellen van een RvC? Hoe ervaren zij de samenwerking met een RvC? Welke rollen van de RvC achten zij het meest wenselijk? De onderzoeksenquête is door 271 bestuurders van (middel)grote ondernemingen ingevuld. De resultaten uit deze enquêtes zijn afgezet tegen de resultaten uit aanvullende diepte-interviews.

Nieuws