BDO: Commissarissen moeite met risicomanagement

12 oktober 2011 Consultancy.nl

Commissarissen hebben onvoldoende zicht op, noch de juiste instrumenten om door het bestuur geïdentificeerde risico’s te beoordelen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een online zelfevaluatie voor commissarissen, ontwikkeld door accountants- en adviesorganisatie BDO.

Volgens John Hijmans, partner bij BDO Consultants, geven de eerste resultaten genoeg stof tot nadenken. Hijmans: “Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen en hun toezichthouders. Risicomanagement verdient een plekje bovenaan de agenda. Toch zegt meer dan de helft van de evaluatiegebruikers onvoldoende zicht te hebben op de kwaliteit van het proces van risico-identificatie door het management. En geeft maar een kleine meerderheid aan in staat te zijn zelfstandig risico’s in te schatten.”

Tegelijkertijd geldt voor meer dan de helft van de respondenten dat de RvC het risicoprofiel van de onderneming dient goed te keuren. “Als de toezichthouder enerzijds weinig zicht heeft op het risicomanagementproces maar anderzijds wel wordt gevraagd er een oordeel over te vormen, dan is dat een risico op zichzelf”, aldus Hijmans. De ‘zelfevaluatie toezicht op risicomanagement’ geeft een eerste inzicht in de wijze waarop de commissaris toezicht houdt op risicomanagement en is kosteloos in te vullen op www.bdovoorcommissarissen.nl.

Risicomanagement tips voor Commissarissen
BDO heeft tijdens een rondetafel met o.a. professor Corporate Governance aan de Nyenrode Business University Mijntje Lückerath en (aftredend) CEO van Brabantia Christ van Elderen een aantal praktische tips geformuleerd die een commissaris kunnen ondersteunen in zijn rol als toezichthouder:

  • Spreek elkaar in de Raad van Commissarissen meer aan op de noodzaak van ontwikkeling van eigen kennis en competenties
  • Gebruik alle informatiekanalen die je bezit (accountant, ondernemingsraad, presentaties tweede echelon) en hou de afstand tot deze mensen klein zodat communicatie wederzijds geen drempels kent.
  • Zorg ervoor dat de RvC het eigen functioneren periodiek evalueert.
  • Maak gedragsaspecten bespreekbaar om het risico van niet-integer gedrag bij de directie zo klein mogelijk te maken.
  • Laat de ondernemer/bestuurder ondernemen en ga niet op zijn/haar stoel zitten.

Nieuws

Meer nieuws over