BDO en CMS DSB lanceren product Real Estate 360

12 maart 2012 Consultancy.nl

Anno 2012 staat er zo’n 14% van de totale kantorenvoorraad leeg, waarbij een groot deel structureel is. Inmiddels waarschuwt De Nederlandse Bank voor de verstrekkende gevolgen, waarbij zelfs een derde economische crisis niet wordt uitgesloten. Naast financiële instellingen en beleggers worstelen ook zorginstellingen, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere instanties met vastgoed-vraagstukken op het gebied van waardering, exploitatie en herontwikkeling. Om partijen in deze complexe vastgoedmarkt te ondersteunen, hebben BDO, CMS Derks Star Busmann en DUPON een ‘one-stop-shop’ adviesproduct gelanceerd: Real Estate 360°.

Real Estate 360°
Real Estate 360˚ is ontstaan vanuit de constatering dat de huidige vastgoedvraagstukken steeds gecompliceerder worden en de vastgoedrisico’s door de huidige economische omstandig¬heden sterk toenemen. Een eenzijdige benadering van deze risico’s volstaat niet langer om de uitdagingen voor eigenaren, toezichthouders, bestuurders, financiers, gebruikers en managers het hoofd te bieden. Er is dringende behoefte aan een objectief en actueel beeld van de prestaties, potenties en mogelijkheden van vastgoedobjecten of portefeuilles. Met Real Estate 360˚ integreren BDO, CMS en DUPON als eerste op de vastgoedmarkt financiële, fiscale, juridische en bouwkundige expertise in één adviesproduct. Op deze manier hoeven partijen die met vastgoed te maken hebben niet langer zelfstandig de adviezen van de verschillende specialis¬ten samen te brengen en hun onderlinge raakvlakken te analyseren.

Volgens de initiatiefnemers van Real Estate 360˚ zit de vastgoedmarkt dan ook te springen om analyses van bestaande situaties en een objectieve inschatting van de diverse mogelijkheden. “BDO, CMS en DUPON bieden hiermee aan commissarissen en bestuurders een actueel, transparant en soms vernieuwend beeld van de prestaties, potenties en diverse mogelijkheden omtrent vastgoed” aldus het persbericht van de partners.

Nieuws

Meer nieuws over