Atos Consulting wint RWS Award 2011 met ICT project

30 november 2011 Consultancy.nl
Profielen
Meer nieuws over

Atos Consulting heeft de Rijkswaterstaat Award 2011 gewonnen (categorie ICT) voor haar rol in het project Uniformering Rijkswaterstaat Programmering (URP). Het adviesbureau was verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen en de implementatie van de applicatie Rijkswaterstaat Uniforme Programmering Systeem (RUPS). Het project had als doel om processen en middelen voor het beheer en onderhoud van het wegennet, de vaarwegen en het watersysteem van Rijkswaterstaat te uniformering. Het adviesbureau nam prijs in ontvangst tijdens de RWS Marktdag.

De overige winnaars zijn Significant (categorie Bedrijfsvoering), Deltares + DHV (categorie Kennis) en Dura Vermeer (categorie GWW).

Rijkswaterstaat reikt elk jaar een onderscheiding uit aan adviesbureaus die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit jaar stond de Rijkswaterstaat Award in het teken van het thema ‘Samenwerken aan Netwerken’. In het project URP hebben Rijkswaterstaat en Atos Consulting nauw samengewerkt aan de uitwerking van een uniform proces, een rolbeschrijving en de ontwikkeling van de RUPS applicatie. Deze toepassing wordt nu breed ingezet om het onderhoud van netwerken over meerdere jaren te programmeren. Het landelijke systeem is voor zowel de regionale als landelijke diensten van Rijkswaterstaat gerealiseerd.

Atos Consulting heeft de volledige implementatie van RUPS - van ontwerp tot en met het live gaan van de applicatie - begeleid. Zo heeft zij Rijkswaterstaat ondersteund met het opstellen van een functioneel ontwerp, het testen en het implementeren van de applicatie. Ook heeft de IT-dienstverlener tijdens de implementatie op maat gesneden cursussen en trainingen ontwikkeld voor eindgebruikers.

Efficiënt, inzichtelijk en stabiel
"Door de totstandkoming van RUPS beschikt Rijkswaterstaat over een instrument dat de meerjarige programmering van beheer en onderhoud inzichtelijker en stabieler maakt. Zo kunnen we eenvoudiger anticiperen op veranderende beleidsdoelstellingen en besparen op de kosten van beheer en onderhoud", vertelt Joost WÓ“ckerlin van Rijkswaterstaat. "Hiermee levert RUPS een substantiële bijdrage aan het realiseren van afspraken die in 2010 met de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn gemaakt over de versobering van en efficiencydoelstellingen voor het onderhoud van de netwerken die Rijkswaterstaat beheert. Atos Consulting heeft hieraan een cruciale bijdrage geleverd. Met deze award geven wij uitdrukking aan onze grote waardering voor deze bijzondere prestatie."

"Sinds de lancering van RUPS in 2010 is Atos Consulting nog steeds verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, het functioneel beheer en de aansluiting hiervan op andere bedrijfsbrede applicaties, zoals SAP. Hiermee legt RUPS de verbinding met processen die in het verleden gescheiden functioneerden, zoals beheer en onderhoud, budgettering, capaciteitsplanning en inkoop", legt Rob Pols, CEO van Atos Benelux, uit. "Wij zijn er bijzonder trots op dat Rijkswaterstaat deze prijs aan Atos Consulting heeft uitgereikt. Hieruit blijkt het vertrouwen dat zij in ons heeft als partner bij de realisering van dit belangrijke programma. Wij blijven ook in de toekomst nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en vervolmaking van deze toepassing."