Nolan, Norton & Co: Competing on Information app

23 december 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Nolan, Norton & Co. heeft een app uitgebracht om bedrijven te helpen met het maximaal benutten van hun informatiepotentieel

De afgelopen twee decennia heeft vrijwel ieder bedrijf op een of andere manier te maken gekregen met het begrip ‘digital disruption’. Ten eerste als gevolg van de steeds verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen in de jaren negentig en ten tweede door de verschuiving naar online kanalen en intensievere klantinteracties in deze eeuw.

We staan op dit moment aan de vooravond van een derde digital disruption. De hoeveelheid informatie die bedrijven tegenwoordig opslaan en verwerken is ongekend en heeft geleid tot een data-explosie. Tegelijkertijd zorgt technologische vooruitgang ervoor dat we steeds meer waarde kunnen creëren met deze grote hoeveelheden informatie tegen steeds lagere kosten. Steeds meer bedrijven spelen in op deze ontwikkeling en zijn informatie gaan gebruiken voor het in de markt zetten van nieuwe waardeproposities en verdienmodellen. Deze bedrijven zijn begonnen met Competing on Information.

Om mee te doen en succesvol te kunnen zijn in de informatie-economie, zal de gevestigde orde zich moeten voorbereiden op een uitdagende nieuwe economische werkelijkheid waarin zaken als technologie, organisatie en management anders zullen moeten worden benaderd. De huidige academische en management literatuur biedt daarvoor nog onvoldoende houvast. Nolan, Norton & Co. (NNC) heeft Competing on Information daarom nader onderzocht en bijbehorende business concepten, best practices en veranderpaden in kaart gebracht. De opgedane inzichten zijn onlangs gebundeld in de Competing on Information app. De app is bedoeld om uit te nodigen en uit te dagen om informatie op een andere manier te gebruiken voor nieuwe waardeproposities en verdienmodellen.

Ga naar www.competingoninformation.com, bij voorkeur met je mobiele telefoon of tablet pc, om de app te openen.