Hospitality Group brengt hospitality prestaties in kaart

28 januari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Eind vorig jaar ontwikkelde Hospitality Consultants samen met organisaties met hoge hospitailty ambities de Benchmark Hospitality. Met de benchmark kunnen facilitaire organisaties de hospitality prestaties vergelijken met die van andere organisaties. Het van elkaar leren en elkaar inspireren biedt deelnemers nieuwe inzichten om hospitality in eigen organisatie weer verder te brengen. Het bureau start dit jaar een nieuw traject voor organisaties waar hospitality een actueel thema is.

“Hospitality staat hoger dan ooit op de (facilitaire) agenda van organisaties. Facilitaire diensten en processen zijn bij veel organisaties in de basis goed ingericht, maar hospitality is voor organisaties een belangrijke driver om onderscheidend te zijn”, stelt Sigrid van der Pluijm, adviseur bij Hospitality Consultants, onderdeel van Hospitality Group, het grootste bureau in Nederland voor hospitality, facility management en huisvesting.

Hospitality Benchmark

Hospitality Benchmark 2015
Speciaal voor organisaties waar hospitality een actueel thema is, heeft Hospitality Consultants vorig jaar samen met opdrachtgevers* een benchmark ontwikkeld. De zogeheten ‘Benchmark Hospitality’ geeft antwoord op vragen als: hoe ervaren gasten, medewerkers en experts de keuzes voor hospitality binnen organisaties? Staat de mate van tevredenheid in verhouding met het kostenniveau en het gekozen service level? Hoe presteren andere organisaties met aandacht voor gastvrijheid? “Na de positieve reacties van deelnemers vorig jaar starten wij in 2015 een nieuw traject”, aldus Van Der Pluijm.

Door deel te nemen aan de Benchmark Hospitality krijgen bedrijven inzicht in hun eigen hospitality prestaties, afgezet tegen gemiddelde prestaties van branchegenoten. Daarnaast bevat het traject diverse bijeenkomsten waar deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hospitality. Zodoende kunnen ze van elkaar leren en elkaar inspireren. De benchmark vergelijkt de dienstverlening binnen diverse hospitalitysegmenten; receptie, catering (restaurant, coffee corner, vergader- en lunchservice), schoonmaak en service desk. Daarnaast wordt de klanttevredenheid van medewerkers en externe bezoekers gemeten, en afgezet tegen onder meer service levels en kosten van de bedrijfsvoering. Dergelijke gedetailleerde informatie biedt bedrijven concrete handvatten om dienstverlening te optimaliseren en waarmee zij (strategische) keuzes (legitiem) kunnen maken, aldus Van Der Pluijm.

Benchmark Hopitality

Planning
Het komende halfjaar (januari - juni) ziet de planning voor de benchmark er als volgt uit: in februari zal een startbijeenkomst worden gehouden, waarna in maart en april de onderzoeksdata worden verzameld. In mei zullen deze data worden gevalideerd, waarna er eind mei/begin juni een (persoonlijke) rapportage volgt voor deelnemende organisaties. In juni wordt de Hospitality Benchmark 2015 afgerond en vindt er een afsluitende sessie plaats waar organisaties gezamenlijk de resultaten in perspectief kunnen plaatsen en kennis en ervaringen kunnen delen.

* Onder andere Samsung, Nike, Achmea, Diageo en Mediq hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de hospitality benchmark.