KWINK en Rebel evalueren Kunst van Lezen project

30 december 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Om kinderen kennis te laten maken met het lezen van boeken is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het ‘Kunst van Lezen’ project gestart. Om het programma te evalueren heeft het ministerie adviesbureaus KWINK groep en Rebel Group ingeschakeld.

In 2008 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Kunst van Lezen project opgezet, met als doel kinderen op een speelse wijze te introduceren tot de wereld van het boek. In het voorjaar van dat jaar schreef oud-minister van OCW Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer: “Over het enorme belang van lezen bestaat geen discussie. Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving”, waarmee hij het begin van het Kunst van Lezen project inluidde. Met het project wil het ministerie lezen bevorderen, laaggeletterdheid bestrijden en taalonderwijs verbeteren.

Kunst van Lezen

Kunst  van Lezen
Het Kunst van Lezen project streeft ernaar de leescultuur te verbeteren, en wordt uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Om lezen een belangrijker onderdeel te maken van de Nederlandse cultuur wordt al vroeg ingezet op de ontwikkeling hiervan. Het eerste onderdeel van het programma bestaat uit de ‘BoekStart’ voor baby’s en in de kinderopvang, waarna het programma wordt voortgezet als de Bibliotheek op School. Hier wordt gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het laatste onderdeel bestaat uit het opzetten van strategische (lokale) leesbevorderingsnetwerken.

Over het programma, dat tot eind 2015 loopt, dient de Tweede Kamer op de hoogte gesteld te worden over de aanpak en effectiviteit ervan. Hiervoor heeft OCW de hulp ingeroepen van adviesbureaus KWINK groep en Rebel Group, die het programma op een drietal zaken evalueren. Ten eerste wordt de effectiviteit van het gevoerde leesbevorderingsbeleid getoetst, ten tweede worden er aanknopingspunten geboden over een toekomstige aanpak en ten derde zullen de externe adviseurs verbindingen tussen het beleid over laaggeletterdheid en taalonderwijs in kaart brengen. Hierbij zullen interviews gehouden worden met onder meer bibliotheken, kinderopvanglocaties, leescoördinatoren, scholen en overige betrokken organisaties. Daarnaast zal een documentenanalyse uitgevoerd worden.

KWINK en Rebel evalueren Kunst van Lezen project

Eerdere samenwerking
Het is niet de eerste keer dat KWINK groep en Rebel samenwerken. De adviesbureaus kregen, tevens van het ministerie van OCW, de opdracht onderzoek te doen naar welk overheidsbudget voor digitale media – waaronder ebooks - nodig is om tegemoet te komen aan de vraag van gebruikers van de openbare bibliotheken. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Bibliotheekwet die in 2015 ingevoerd wordt, en de oude verouderde wet dient te actualiseren.