10 belangrijke salarisadministratie wijzigingen

04 december 2014 Consultancy.nl

Nederland telt meer dan 90.000 organisatieadviesbureaus, waarvan zo’n 9.000 bestaan uit 2 of meer medewerkers. Voor deze groep adviesbureaus geldt dat op het vlak van HR en salarisadministratie er veel gaat veranderen per 1 januari 2015. Onder meer de invoering van de verplichte Werkkostenregeling, de Wet Werk en Zekerheid en de verhoging van de AOW leeftijd zullen grote gevolgen hebben voor de loonadministratie. Consultancy.nl presenteert voor vennoten van bureaus een overzicht van de 10 belangrijkste wijzigingen in salarisadministratie en de impact daarvan.

1. Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Hiermee vervalt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. U kunt uw salarisadministratie uitbesteden, in dat geval zorgt uw salarisadministrateur samen met u voor een goede overstap. Kiest u ervoor uw salarisadministratie online zelf te regelen, zorg dan dat u uw online salarisverwerking tijdig heeft ingericht op de nieuwe regeling.

2. Verhoging van de AOW leeftijd

De AOW leeftijd start vanaf 2015 3 maanden nadat de medewerker 65 is geworden, in tegenstelling tot 2 jaar in de huidige situatie. Zorg dat u uw salarisadministratie hierop aanpast.

Verhoging van de AOW leeftijd

3. Premiekorting voor jongere medewerker

Indien u in 2015 een medewerker in dienst neemt met een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar én met een WW- of bijstandsuitkering, dan ontvangt u een premiekorting van €3.500 per jaar. Deze regeling geldt alleen wanneer u een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week aanbiedt.

4. Afschaffing werkbonus

Medewerkers in de leeftijd van 60 tot 65 hebben, afhankelijk van hun inkomen, recht op een werkbonus. Per 1 januari 2015 wordt deze werkbonus afgeschaft voor medewerkers die in 2015 60 of ouder worden.

5. Premiekorting in dienst nemen ouderen

Indien u een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder dan heeft u als werkgever recht op een mobiliteitsbonus. De leeftijdsgrens van deze korting wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar.

6. Wettelijk minimum loon

Per 1 januari 2015 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 0.44%.  Het wettelijk minimumloon van een medewerker van 23 jaar en ouder bij volledig dienstverband wordt dan €1.501.80 per maand. Pas dit aan in uw salarisverwerking.

7. Invoering Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren en het ontslagrecht aan te passen. De wet wordt in drie fasen ingevoerd waarvan de eerste start op 1 januari 2015. Het is van belang om uw arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen.

8. Inlenersbeloning

Vanaf 1 januari 2015 zijn uitzendondernemingen verplicht de inlenersbeloning vanaf dag 1 van de uitzending toe te passen. Dit heeft gevolgen voor uw salarisadministratie. Heeft u uitzendkrachten in dienst? Vraag het uitzendbureau om de tarieven van 2015.

9. Auto van de zaak

Heeft u medewerkers in dienst met een auto van de zaak? Dan moet u rekening houden met de bijtelling in uw loonadministratie. Per 1 januari 2015 wordt de tabel, waarop bijtellingspercentages van de auto worden bepaald, gewijzigd. Bent u van plan om een nieuwe auto te verstrekken? Het kan voordeliger zijn om het eerste kenteken in 2014 af te geven.

10. Regels gebruikelijk loon aangescherpt per 2015

Per 2015 worden de regels omtrent de gebruikelijke loonregeling aangepast. Dit heeft consequenties voor de salarisadministratie van een bv met een directeur-grootaandeelhouder in dienst. Het gebruikelijk loon kan gesteld worden op 75% van het loon dat hoort bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit kan een salarisverhoging van de DGA in 2015 betekenen.

Nieuws

Meer nieuws over