Werk.nl jarenlang onrechtmatig gegund aan IBM en CGI

20 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Het UWV heeft mogelijk jarenlang opdrachten rondom de website Werk.nl onrechtmatig gegund aan IBM en CGI. Nader onderzoek is nodig om de onderste steen boven te halen.

In de afgelopen maanden deed een speciaal opgezette onderzoekscommissie onderzoek naar het falen van grote ICT-projecten bij de Rijksoverheid. De bevindingen waren zoals verwacht vernietigend: Het Rijk heeft onvoldoende zicht op de projectenportefeuille en de gevolgen daarvan, amper kennis van ICT-zaken en de uitvoering van projecten laat te wensen over. Ook heeft de Rijksoverheid onvoldoende inzicht in de kosten van IT-projecten – het probleem is zelfs zo groot dat de onderzoekscommissie het niet mogelijk achtte om te achterhalen hoeveel er in de afgelopen jaren precies is uitgegeven. Schattingen lopen uiten van €2 miljard tot wel €10 miljard.

Werk.nl onrechtmatig gegund aan IBM en CGI

Werk.nl?
Uit het rapport komt ook naar voren dat de aanbesteding van opdrachten door het UWV aan twee externe dienstverleners “mogelijk onrechtmatig” is verlopen, en op “gespannen voet zou staan met de Europese aanbestedingsregels”. Het gaat vooral op de werkzaamheden rondom Werk.nl, het vacatureplatform van het UWV voor uitkeringsgerechtigden, die bijna exclusief werden gegund aan IBM en CGI (destijds Logica). De commissie verdenkt het UWV ervan afspraken “voor onbepaalde tijd” te hebben gemaakt, terwijl Europees aanbestedingsregels voorschrijven dat raamovereenkomsten in beginsel een maximale looptijd van vier jaar hebben.

Volgens de onderzoekscommissie is nader onderzoek nodig, ook bij de leveranciers, om de mogelijke onrechtmatigheden te kunnen bevestigen.

Kwaliteit
Hoewel de onderzoekscommissie ICT niet diep ingaat op de kwaliteit van het geleverde werk van de dienstverleners en de gezamenlijke UWV-IBM-CGI projectteams, kan terugkijkend op de opdracht niet anders geconcludeerd worden dan dat het resultaat aan alle kanten hapert. Werk.nl heeft al jaren te maken met forse kritiek vanuit werkzoekers en de recruitmentbranche, volgens sommige vergelijkingen van recruitmentwebsites komt het zelfs als slechtste uit de bus. Ook de media heeft de wanprestaties diverse malen uitgelicht, zo zond RTL Nieuws in 2012 nog een item uit over de website met de titel ‘UWV-site voor werkzoekenden een ramp’. Het UWV heeft beterschap beloofd, volgens de uitvoeringsorganisatie zal Werk.nl vanaf 2015 van het niveau zijn van de “Rabobank of ANWB”.