CGI helpt Aon met cyberverzekering risk assessment

09 oktober 2014 Consultancy.nl

Zakelijke dienstverleners Aon en CGI hebben besloten de krachten te bundelen in Finland. Het partnership centreert zich rondom de ontwikkeling en levering van assessment diensten voor cyberverzekeringsriciso’s.

De afgelopen jaren heeft cybercrime zich wereldwijd ontwikkeld tot een van de grootste criminele domeinen. Volgens onderzoek van Aon eind 2013 zorgt cybercrime wereldwijd voor een kostenpost van €110 miljard per jaar. Om organisaties te helpen de impact van cybercrime te verzachten bieden organisaties uit de private sector – waaronder Aon – hen de mogelijkheid om hun bedrijfs- en intellectuele eigendommen tegen digitale misdaad te verzekeren. Cyberverzekeringen dekken doorgaans ook verlies of schade in het geval van bedrijfsspionage, wat gebeurt wanneer een buitenstaander ongeautoriseerd toegang krijgt tot vertrouwelijke bedrijfsplannen of onderzoeksresultaten.

“In de hedendaagse bedrijfsomgeving zijn er significante risico’s die de informatiesystemen van bedrijven bedreigen, en de operaties die daarvan afhankelijk zijn. Deze kunnen beschermd worden door het nemen van een aparte cyberverzekeringspolis”, zegt Jukka Jaakkola, verzekeringsexpert bij Aon. “Het afsluiten van cyberverzekeringen wordt steeds gebruikelijker omdat de hedendaagse digitale wereld nieuwe soorten bedreigingen met zich meebrengt, die niet gedekt worden door traditionele verzekeringen.”

CGI helpt Aon met cyberverzekering risk assessment

Om de prijzen en het eigen risico van cyberverzekeringen te bepalen, vertrouwen aanbieders op complexe risk assessment-, scenario- en voorspellingsmodellen. De accuraatheid van deze modellen is belangrijk – zijn deze modellen niet accuraat, dan kunnen deze een verzekeringsproduct buiten de markt prijzen of, in het geval dat de macro-prijsstelling ver afstaat van de werkelijke schade van cybercriminaliteit gebeurtenissen, grote financiële consequenties hebben voor de verzekeraar. Om de accuraatheid van de risk assessment fase te versterken heeft Aon een partnership getekend met CGI. Het IT consulting bureau zal een technische cyberveiligheid analyse uitvoeren voor elke klant, welke Aon vervolgens zal gebruiken om de bedrijfsrisico’s van de klant voor verzekeringsplanning en aanbestedingsdoeleinden te evalueren. Op basis van deze analyse mag de klant besluiten om zijn risico’s te reduceren – en daarmee zijn verzekeringspremies – vòòr het verzekeringsaanbestedingsproces, door het overbruggen van de gaten in de beveliging of het verbeteren van controle.

Het is onbekend of de cyberverzekeringspartnership uitgebreid zal worden naar andere Europese markten.

Nieuws