Schaf gelegenheidscollectiviteiten af, stelt Aon Hewitt

30 september 2014 Consultancy.nl

De overheid zou er verstandig aan doen om gelegenheidscollectiviteiten te verbieden. Doen ze dat niet, dan dreigen de verzuimkosten op termijn onbetaalbaar te worden, stelt dienstverlener Aon.

In de praktijk kunnen werknemers vaak kiezen uit verschillende collectiviteiten. Voorbeelden van gelegenheidscollectiviteiten zijn sportverenigingen en buurtsupers die een zorgcollectief aanbieden. Volgens Aon letten werknemers bij de keuze voor een collectief vooral op de premie en gaan minder vaak voor de kwaliteit en toegevoegde waarde van een werkgeversverzekering. Het gevolg hiervan is dat de dekking van collectiviteiten over de hele linie achterloopt bij die van de duurdere zorgcollectieven van werkgevers, waarin juist wel duidelijke afspraken staan over verzuimkosten.

zorgverzekering

“Oneerlijke concurrentie,” zegt Daniël Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Hewitt, “omdat werkgevers ongeveer de helft van de zorgkosten betalen, maar weinig sturingsmogelijkheden hebben om die zorgkosten te beheersen.” Ter illustratie wijst hij op de Zorgverzekeringswet, waar in 2015 ruim €43 miljard voor nodig is. De helft van dat bedrag moet worden opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, die voor het grootste deel door werkgevers wordt betaald. Het feit dat de werkgeversbijdrage aan de Zorgverzekeringswet in 2015 daalt van 7,5% naar 6,95% is volgens Aon slechts een tijdelijk gelukje voor werkgevers. “De daling is een correctie op de te hoog ingeschatte gemiddelde nominale premie in 2014,” schrijft het adviesbedrijf.

Op basis van de huidige gang van zaken adviseert Aon om gelegenheidscollectiviteiten af te schaffen, een pleidooi die overigens steun vindt in een recent advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). “Het is van belang dat werkgevers invloed kunnen uitoefenen op de keuzes van de werknemer voor een zorgverzekering. Een zorgcollectief kan voorkomen dat de werkgever kosten moet maken als de werknemer onvoldoende verzekerd blijkt,” aldus Rijnbeek. De winst voor de overheid en het bedrijfsleven: lagere verzuimkosten en een betere duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Aon Hewitt Banner

Een verbod op gelegenheidscollectiviteiten betekenen echter niet dat Nederlanders zich niet meer collectief kunnen verzekeren. “Echte belangenbehartigers zoals patiëntenverenigingen of gemeentelijke sociale diensten kunnen, net als werkgevers, een zorgcollectief sluiten waarbij met de zorgverzekeraar maatwerk-afspraken worden gemaakt voor gerichte inzet van preventieve en curatieve zorg,” sluit Rijnbeek af.

Nieuws