Capgemini bespaart 2,4 ton CO2 uitstoot met pilot

11 augustus 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Capgemini, een van ’s werelds grootste ICT dienstverleners, heeft 2,4 ton CO2-uitstoot bespaard door deel te nemen aan een pilot van Midden-Nederland Bereikbaar (MNB). Doel van de pilot is het bevorderen van duurzamer reisgedrag van mensen. De pilot maakt deel uit van het Beter Benutten programma, een gezamenlijk initiatief van de provincie Utrecht, het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat.

Consultants maken veelvuldig gebruik van leaseauto’s. Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot en platform Consultancy.nl van vorig jaar blijkt dat maar liefst 78% van de consultants beschikt over een leaseauto. Logischerwijs zorgt dit voor de nodige CO2-uitstoot en is het niet de beste oplossing voor het milieu. 

Businessman in his lease car

Beter Benuttenprogramma
Op zoek naar een duurzamere oplossing deed Capgemini afgelopen jaar in april/mei mee aan de pilot ‘Persoonlijk Reisadvies op Maat’ van Midden-Nederland Bereikbaar (MNB). MNB is een samenwerkings-verband tussen de provincie Utrecht inclusief gemeentes, het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat. De pilot was onderdeel van het Beter Benutten programma in de gelijknamige regio. Het programma bestaat eruit de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren, waarbij duurzaamheid tevens een rol speelt. Hiervoor werken het Rijk, het bedrijfsleven en de regio samen om dit te bewerkstelligen.

Capgemini-pilot
Capgemini is één van de bedrijven die meedeed aan het programma. Het doel was Midden-Nederland Bereikbaar inzicht te geven in de factoren die het reisgedrag van mensen duurzaam kan veranderen, mede door minder auto’s in de spits te laten reizen. De pilot ging uit van de gedachte dat wanneer men zelf invloed heeft op het reisgedrag deze daadwerkelijk te veranderen is. Wordt iets opgelegd, dan zal dit niet tot blijvende gedragsveranderingen leiden.

Business people comparing notes on the train

De pilot bestond uit een mobiliteitscoach, die individueel met de werknemers aan tafel ging zitten om een intentieverklaring op te stellen, welke gevolgd werd door gesprekken om de afgesproken persoonlijke reisdoelen te behalen. Het tweede gedeelte betrof het mobiliteitsspel Van5Naar4, waarbij de werknemers 1 van de 5 werkdagen op een andere manier dienden te reizen of werken. Het mobiliteitsspel werd in de vorm van een competitie gepresenteerd, waarbij drie Capgemini-teams streden om het hoogste aantal ‘duurzame verplaatsingen’. Om de duurzaamheid te bepalen werd uitgegaan van de gewoonlijke manier van reizen, tegenover de initiatieven die de werknemers in het spel namen. Hier werden punten voor gegeven. Thuiswerken, fietsen of reizen buiten de spits waren de alternatieven om op te scoren. 

Resultaten
Het spel Van5Naar4 leidde tot een besparing van omgerekend 22.000 kilometers, welke in de gewoonlijke situatie per auto in de spits afgelegd zouden worden. Tevens is 2,4 ton CO2-uitstoot bespaard, uitgaande van dezelfde reis gebaseerd op het verbruik van een gemiddelde auto. Te concluderen valt dat gedragsverandering door middel van een dergelijk spel inderdaad effect oplevert, doordat de deelnemers zich via het coachingsgesprek voorbereidden op andere manieren van reizen. Mensen zijn gewoontedieren, maar door hen te informeren is het mogelijk om gedrag te veranderen. Hiervoor is het wel belangrijk dat mensen zelf de mogelijkheid wordt gegeven om keuzes te maken die bij hen passen, om de kans op duurzamer gedrag te vergroten.