BDO: Winst zorginstellingen met 40% teruggelopen

16 juli 2014 Consultancy.nl

Zorginstellingen hebben in 2013 hun winstgevendheid met maar liefst 40% zien dalen. De belangrijkste oorzaken: een recordbedrag van €1,4 miljard aan voorzieningen en hoge afwaarderingen van het vastgoed. Dit blijkt uit een analyse door BDO van de jaarcijfers van zorginstellingen in de AWBZ-sector.

De bijna 400 onderzochte zorginstellingen boekten afgelopen jaar een positief resultaat van €401 miljoen, zo’n 40% lager ligt dan over 2012. De mindere resultaten zijn zichtbaar in alle deelsectoren. De gehandicaptensector lijkt het zwaarst te zijn getroffen - hier is sprake van een halvering van het resultaat, aldus BDO. Daar komt bij dat 17% in de rode cijfers kwam, vorig jaar was dat ‘slechts’ 3%. Ook de VVT-sector heeft het zwaar, zorginstellingen zagen hun resultaten met 40% verdampen. Het aantal instellingen met een negatief resultaat verdubbelde van 16 in 2012 naar 34 in 2013, wat neerkomt op 15% van het totaal.

In de GGZ-sector is tot nu toe de daling van het resultaat het laagst. De cijfers van de 42 instellingen die geen gebruik hebben gemaakt van de uitsteloptie tot publicatie laten een gezamenlijke resultaatteruggang zien van 8,5%.

BDO - Healthcare Sector Group

Voorzieningen en vastgoedafwaarderingen
De lagere winstgevendheid is volgens BDO te herleiden aan twee factoren. Ten eerste, zorginstellingen hebben op grote schaal voorzieningen getroffen voor de toekomst (€1,4 miljard; €195,4 miljoen meer dan in 2012), het “rechtstreekse gevolg van het beleid dat de overheid heeft ingezet waardoor zorginstellingen de komende jaren hun opbrengsten fors zien dalen, soms wel meer dan 30%,” aldus Mike Tagage, partner van de BDO Branchegroep Zorg. “Daar waar in het verleden voorzieningen vooral bestonden uit reserveringen voor toekomstige uitgaven zoals onderhoud aan gebouwen, hebben zij de laatste tijd steeds meer het karakter gekregen van een financiële stroppenpot." Zo zijn afgelopen jaar massaal reserveringen getroffen voor het gedwongen moeten laten afvloeien van personeel.

Ook zorgden afwaarderingen van het vastgoed voor lagere resultaten. Deze kwamen eind 2013 maar liefst uit op €163,4 miljoen. “Het feit dat instellingen nog altijd blijven afboeken op het vastgoed, is zorgwekkend,” aldus Tagage.

Doordat de sector nog in totaliteit positieve resultaten wist te behalen zijn de eigen vermogens gestegen tot €6,3 miljard eind 2013. De solvabiliteit, ofwel de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal, is toegenomen tot 28,7%, ruim boven de norm die banken en het waarborgfonds aan zorginstellingen stellen.

Chris van den Haag - Mike Tagage

Liquiditeit onder druk
Als gevolg van de lagere winstgevendheid constateert BDO dat de liquiditeit van zorginstellingen steeds meer onder druk komt te staan. Zo is de operationele kasstroom gedaald van €2,7 miljard in 2012 naar €1,8 miljard in 2013, de investeringskasstroom gedaald van €1,7 miljard naar €1,5 miljard en is de financieringskasstroom gedaald van €170,9 miljoen naar €94,8 miljoen. Volgens Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg, kan deze ontwikkeling op termijn negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. “De liquiditeit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit  van de zorg, maar dat risico is er wel.” Hij adviseert bestuurders vooral te blijven sturen op liquiditeit door goed te plannen en de ‘cash is king’-gedachte in ere te houden.

Nieuws

Meer nieuws over