KWINK helpt Utrecht en Veghel met aanpak overgewicht

17 juli 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Adviesbureau KWINK groep heeft de gemeenten Utrecht en Veghel de afgelopen maanden geholpen met het aanpakken van overgewicht onder jongeren. Inmiddels zijn de eerste resultaten goed zichtbaar; zo is in een aantal wijken het percentage jongeren met overgewicht al gedaald.

Overgewicht is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken is dit zelfs één op de drie kinderen. Daarom is het van belang om te investeren in de preventie van overgewicht voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast wordt het ook een maatschappelijk probleem. De kosten van overgewicht, en met name obesitas, lopen hoog op voor belastingbetalers maar ook zorgverzekeraars.

Overgewicht bij kinderen

JOGG
Tegen deze achtergrond is in 2010 besloten om JOGG op te richten. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ en is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht, een samenwerkingsverband van 26 landelijke organisaties uit de (Rijks)overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. JOGG richt zich op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren tussen de 0 en 19 jaar het hoogste is. Hierbij werken publieke en private partijen samen om overgewicht bij jongeren te minimaliseren, waaronder scholen en sportclubs, maar ook huisartsen, buurtsupermarkten en woningbouwverenigingen.

Het initiatief stelt voldoende beweging en gezonder eten voorop. In de praktijk uit zich dit in bijvoorbeeld kookles op school, sportclinics, een verbeterde speelomgeving in wijken en in supermarkten en schoolkantines wordt de nadruk gelegd op gezonde producten. JOGG blijkt inmiddels een succes te zijn: in mei werkten bijna 60 gemeentes al met JOGG, het streven is om in 2015 naar 75 JOGG-gemeentes toe te groeien.

Project Utrecht en Veghel
Voor het invoeren van de JOGG-aanpak deden de gemeenten van Utrecht en Veghel een beroep op KWINK groep, een adviesbureau uit Den Haag. Belangrijkste opdracht: zorg dat de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in goede banen wordt geleid.

Kwink Groep - Utrecht

Utrecht en Veghel waren één van de eerste gemeenten die met de JOGG-aanpak startten. In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen ketenpartners opgezet en zijn de eerste JOGG-activiteiten uitgerold. KWINK is met de verschillende partners gaan zitten om de huidige ambities onder de loep te nemen en te kijken hoe deze geconcretiseerd konden worden. Vervolgens werd er focus in de activiteiten aangebracht en is afgesproken om de partners bij elkaar te brengen rondom nieuwe activiteiten om van elkaar te leren en de samenwerking steviger te verankeren.

Resultaten
Deze aanpak heeft in beide gemeenten tot concrete resultaten geleid. Het percentage jongeren tussen 0 en 19 jaar met overgewicht in de Utrechtse JOGG-wijken daalde sinds de invoering van JOGG in 2010 van 25% naar 22%. In Veghel is de samenwerking tussen lokale partners geïntensiveerd en is JOGG’s slagkracht vergroot door de activiteiten onder te brengen in een zelfstandige stichting. Tevens is een website ontwikkeld waarop initiatiefnemers en ondersteuners bij elkaar worden gebracht.