Stavros Zouridis van WagenaarHoes in BrabantKennis

11 juli 2014 Consultancy.nl

WagenaarHoes associate Stavros Zouridis is benoemd tot lid van de ontwikkelraad van BrabantKennis. 

BrabantKennis
BrabantKennis het een platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. Het ondernemersnetwerk bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit een constant wisselend perspectief, met telkens andere partijen. 

Zouridis
Zouridis is sinds 2010 adviseur bij WagenaarHoes, en is daarnaast ook werkzaam als hoogleraar Politiek en Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid maatschappelijke ontwikkelingen kan sturen door gebruik te maken van recht en handhaving.

Stavros Zouridis - WagenaarHoes

Bij organisatieadviesbureau WagenaarHoes richt hij zich voornamelijk op strategische trajecten op het snijvlak van politiek, bestuur en organisatie. Zouridis’ motto is dan ook: “Niets is zo praktisch als een goede theorie. En niets is zo theoretisch als een goede praktijk.” Deze frase omschrijft zijn fascinatie als jurist en bestuurskundige voor wetenschaps-methodologische vraagstukken, gecombineerd met praktisch inzicht. 

Quadruple-Helix
De raad waar Zouridis lid van wordt is de ontwikkelingsraad Brabantkennis ‘Quadruple-Helix’, oftwel Triple Helix. De ontwikkelingsraad is feitelijk het bestuur van BrabantKennis. Quadruple-Helix streeft ernaar om bedrijven, kennisinstellingen, overheid én burgers actief te stimuleren. Daarom vertegenwoordigt de ontwikkelingsraad burgers uit alle lagen van de Brabantse samenleving. Samen richten zij BrabantKennis in, en bepalen de agenda van het inhoudelijke jaarplan.

Leden worden voorgedragen op grond van kennis en ervaring en hun affiniteit met de Brabantse samenleving. Vervolgens kan men tot lid benoemd worden door het college van Gedeputeerde Staten. De huidige ontwikkelingsraad bestaat momenteel uit voorzitter Henk Kivits, Imke Carsouw-Huijzinga, Kim Spinder, Lucien van der Hoeven, Eric van Merriënboer en nu dus ook Stavros Zouridis.

Nieuws

Meer nieuws over