Illegaal downloaden kost filmindustrie 78 mln per jaar

02 juli 2014 Consultancy.nl

Het illegaal downloaden van films kost de Nederlandse filmindustrie naar schatting €78 miljoen per jaar. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken van bureaus Marktmonitor, Ivir/Centerdata en Considerati. 

Jaarlijks wordt er heel wat af gedownload. Er bestaat dan ook veel discussie over de schade die het illegaal downloaden van films de filmindustrie aanbrengt. Om een goed beeld te krijgen van de schade die jaarlijks door de Nederlandse filmindustrie geleden wordt als gevolg van illegaal downloaden besloot een consortium van bedrijven uit de filmsector, waaronder de Filmproducenten Nederland en het Nederlands Filmfonds, om onderzoeksbureaus Marktmonitor, Ivir/Centerdata en Considerati in te schakelen. Zij kregen de taak om de totale derving te kwantificeren. 

Onderzoek Filmindustrie

Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat meer dan een kwart (25,8%) van de Nederlanders het afgelopen jaar minstens één film gedownload of gestreamd heeft via een illegale bron. In 2008 keek 18% van de Nederlanders in de leeftijdsgroep 16-24 jaar wel eens een illegale film. Dit is opgelopen naar 56% in 2014, terwijl tegelijkertijd minder films werden gekocht: er is een daling zichtbaar van 46% naar 32%. De belangrijkste reden die genoemd wordt voor het downloaden van films is dat het gratis is.

Schade
Om de schade in kaart te brengen keken de onderzoekers naar twee componenten: omzetderving van directe verkopen en omzetderving van VOD-stream/download. Kijkend naar het eerste component, dan gingen de onderzoekers uit van een substitutie-ratio van 0,32. Dat betekent dat per 10 illegale downloads er 3,2 films minder legaal bekeken worden. Hierbij gaat het om één film op televisie, één legale videostream en één DVD of Blu-ray. Bioscoopbezoeken werden niet geregistreerd, daar de onderzoekers geen significante relatie tussen illegaal downloaden en naar de bios gaan konden vinden. De schade? Met een gemiddelde prijs per DVD van €9,31 is berekend dat dit de filmindustrie zo’n €65 miljoen per jaar kost. 

Illigaal downloaden

Om de verloren verkopen per VOD-stream/download filmindustrie te kwantificeren is uitgegaan van 9,9 verloren legale kijkmomenten per 100 downloads. Met een totaal aantal downloads van 61 miljoen komt dit neer op 6.039.000 verloren legale consumpties. Tegen een gemiddelde prijs van €4,99 per video on demand stream komt de omzetderving uit op circa €30 miljoen. Het is echter wel zo dat VOD-streams met meerdere mensen tegelijk gekeken worden. Daarom is een correctie uitgevoerd: de omzetderving komt dan neer op ongeveer €13 miljoen. 

De totale schade komt hiermee, in termen van omzetderving voor de Nederlandse filmindustrie, neer op €78 miljoen. Doordat de Nederlandse filmindustrie door de onderzoekers wordt geschat op ruim €250 miljoen concluderen ze dat de industrie meer dan een kwart van zijn potentiële omzet verliest door illegaal downloaden.

Nieuws

Meer nieuws over