Freecapacity: Stop chronisch stapelgedrag in bedrijfsleven

19 juni 2014 Consultancy.nl

Bedrijven kunnen direct taken schrappen die geen bijdrage leveren aan doelstellingen. 

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher kondigde onlangs een campagne aan tegen stress op de werkvloer. Asscher wil het taboe op werkstress doorbreken, afspraken over de werkdruk vastleggen in cao’s en de controles op werktijden intensiveren.

In ondernemerskringen wordt Asschers campagne al gauw als Haagse betutteling betiteld. Werkgeversorganisatie VNO-NCW  benadrukte dat werkgevers niet alleen verantwoordelijk zijn voor de hoge werkdruk en de toename van burn-outs in ons land. ‘Het leven is drukker geworden en er is een hogere prestatiedrang omdat het tegenwoordig moeilijk is om een baan te krijgen’, aldus VNO-NCW, dat meent dat er niet één schuldige is aan te wijzen. ‘Beide partijen hebben een aandeel.’

Stress

Daarmee maakt de werkgeversorganisatie zich er wel erg gemakkelijk van af. Natuurlijk is een burn-out niet alleen het gevolg van een veeleisende bedrijfscultuur. Maar dat neemt niet weg dat werkgevers de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de toename van werkstress.

Allereerst is er het chronische stapelgedrag van organisaties. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden onvoldoende beseffen dat het uitvoeren van activiteiten door medewerkers veel meer tijd kost dan het bedenken van het plan door het management. Door telkens nieuwe plannen te maken overladen managers hun medewerkers met werk, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.

De duizenden reorganisaties die het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, hebben verder bijgedragen aan stress op de werkvloer. Bij vrijwel iedere reorganisatie ligt de focus op kostenreductie, mensen ontslaan. Maar wat gebeurt er met het werk dat die ontslagen mensen doen? Dat komt op het bord van de reeds overwerkte achterblijvers.

Terwijl VNO-NCW het probleem van werkstress van zich af probeert te schuiven, signaleert FNV-vakbondsleider Ruud Kuin dat Asscher geen structurele oplossingen aandraagt. Kuin doet dat zelf wel, maar zijn voorstel dat bedrijven meer mensen moeten aannemen is nogal kort door de bocht.

Frans van Loef - freecapacity

Gelukkig is er een simpelere oplossing. In de praktijk blijkt dat er binnen bedrijven altijd werkzaamheden zijn die ze per direct kunnen schrappen, omdat deze geen wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van hun doelstellingen. Zelfs wanneer leidinggevenden hebben besloten een project te stoppen, duurt het bij de helft van de Nederlandse organisaties nog zes maanden tot twee jaar voordat de stekker er definitief uit gaat. Zo worden medewerkers dus onnodig extra belast.

Als leidinggevenden irrelevante activiteiten schrappen, neemt de rust in de organisatie toe. Medewerkers zullen daardoor meer overzicht krijgen, sneller informatie kunnen verwerken, sneller besluiten kunnen nemen en sneller kunnen leren. Zo verlagen bedrijven dus niet alleen structureel de werkdruk, maar verhogen ze en passant de productiviteit van de organisatie.

Een artikel van Frans van Loef, Managing Director van resource management specialist Freecapacity en auteur van het boek ‘Stoppen met stapelen’.

Nieuws

Meer nieuws over