Bureau Tromp helpt Haarlemmermeer Lean Academy

15 mei 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De gemeente Haarlemmermeer heeft onlangs een Lean Academy opgericht. Doelstelling van de nieuwe Academy: het verspreiden en verankeren van het Lean gedachtegoed. Inmiddels hebben zo’n 150 medewerkers het eerste trainingsniveau doorlopen en de komende maanden zal dit aantal stijgen naar ruim 250. De gemeenten werd tijdens het implementatietraject ondersteund door Bureau Tromp. 

SL!MMR
Gemeenten worden gedwongen om efficiënter en slimmer te werken. Ook moeten ze continu op zoek naar verbetering. Daarom werken ze steeds vaker aan de hand van lean management principes. SL!MMR is het verbeterprogramma van de gemeente Haarlemmermeer. Binnen het programma is gekozen voor het opzetten van een Lean Academy, zodat de nieuwe kennis die daarin door medewerkers opgedaan wordt zo veel mogelijk tussen henzelf verspreid kan worden. 

Lean menagement - Haarlemmermeer, Bureau Tromp

Bureau Tromp
Vrij snel bleek dat de werkgroep van het Lean programma SL!MMR assistentie nodig had bij het opzetten van de trainingen voor werknemers. Om deze reden is de hulp van het Leidse Bureau Tromp ingeschakeld, een specialist in Lean en Six Sigma methodieken. “Met de inhoudelijke kennis van- en ervaring met het geven van trainingen, specifiek ook op dit gebied, ondersteunde Bureau Tromp ons bij het uitrollen van de Lean Academy. Zo konden we daarin groeien,” vertelt David Koppes, Lean Programmamanager bij de gemeente. 

Drie niveaus
De Lean Academy van gemeente Haarlemmermeer bestaat uit drie niveaus:

1. Lean inspiratie: in één dagdeel komen medewerkers bij elkaar om ‘spelenderwijs’ kennis te nemen van de belangrijkste principes van lean;

2. Lean basis: Trainers laten werknemers in twee dagen zien wat lean management inhoudt, inclusief de meeste effectieve toepassingsmethoden - waarin direct geoefend wordt. De training geeft medewerkers een goede basis om deel te kunnen nemen aan lean trajecten;

3. Lean gevorderden: Werknemers die dit niveau behalen zijn in staat om zelfstandig lean-trajecten te leiden op hun eigen afdeling.  

Lean inspiratie, Lean basis, Lean gevorderden

Een stevig programma
Een stevig en ambitieus trainingsprogramma, waarin medewerkers via bewustwording en kennis naar vaardigheid toegroeien. Het streven is om 25% van de in totaal 1.000 werknemers in ieder geval aan Lean inspiratie mee te laten doen. Wie de volgende niveaus haalt is afhankelijk van de inzet en het kunnen van de werknemers. 

Resultaat
De evaluaties spreken boekdelen. Het eerst niveau is inmiddels door bijna 150 werknemers doorlopen. Medewerkers geven aan dat zij het leuk vinden dat zij opgeleid worden door hun eigen collega’s, in plaats van dat er een trainer van buitenaf komt. Dat is tegelijkertijd ook de kracht van de opleiding. Lean is iets dat in de praktijk ook zelf uitgevoerd dient te worden en op deze manier wordt dat direct geïntegreerd binnen de business.