8% omzetstijging voor adviesorganisatie BDO Nederland

29 april 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BDO Nederland heeft een sterk jaar achter de rug. De omzet van de accountants- en adviesorganisatie steeg in het afgelopen boekjaar met 7,9% naar bijna €230 miljoen.

De totale omzet van BDO Nederland steeg van €213,1 miljoen in 2012 naar €229,9 miljoen in 2013, voor een deel te danken aan de samenvoeging met HLB Schippers*. Alle service lines wisten een omzetstijging te behalen met uitzondering van Consultancy. Bij Audit & Assurance steeg de omzet met €7,7 miljoen naar €69,5 miljoen. Accountancy & Bedrijfsadvies boekte bijna €5 miljoen meer omzet en de omzet van de fiscale advisering nam met 8% toe.

Omzetontwikkeling BDO

BDO Consultants zag de omzet met €0,4 miljoen dalen, volgens BDO topman Reinder Brummelman te wijten aan de uitdagende marktomstandigheden en stevige concurrentie in de zakelijke dienstverlening. Ook wijst hij op de druk op marges door prijsdruk en het toenemende gebruik van flexibele tarieven en ‘pay per performance’ contractvormen. “We verwachten echter dat dit de komende jaren zal omslaan. We staan klaar om deze kansen te pakken” aldus Brummelman.

Medewerkers

Het aantal medewerkers steeg het afgelopen boekjaar van 1,964 in 2012 naar 2.093 in 2013. Bijna de helft van het aantal medewerkers (44%) bestaat uit vrouwen, min of meer gelijk aan het percentage van het afgelopen jaar.

Personeelsontwikkeling BDO

Voor het huidige boekjaar heeft BDO diverse interne strategische pijlers aangekondigd. Zo wordt nog meer focus gegeven aan een selecte groep ‘corporate clients’**, wordt de kennis en kunde op het gebied van familiebedrijven samengebracht onder een kap en wordt verder geïnvesteerd in ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

Perspectief

Voor 2014 blijft de markt uitdagend, aldus BDO, onder meer als gevolg van de beperkte economische groei, uitdagende marktomstandigheden in de accountancybranche en de druk op bestaande business modellen. “Het traditionele bedrijfsmodel heeft zijn langste tijd gehad. Oude structuren, aannames en vanzelfsprekendheden verdwijnen en nieuwe manieren van denken en samenwerken ontstaan” aldus Brummelman. Toch ziet hij de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij vanuit de gekozen strategische richting succesvol op de veranderingen kunnen inspelen. Hierdoor zien wij mogelijkheden tot verdere groei” sluit hij af.

* HLB en BDO gingen met ingang van 1 januari 2013 een strategische samenwerking aan, waarbij direct onder de vlag van BDO werd geopereerd. De samenwerking is een voorfase van de algehele integratie van de twee organisaties.

** Grote (non-)profit organisaties, die internationale actief zijn en/of een governance-structuur hebben.