HLB Schippers gaat op in BDO Accountants & Adviseurs

03 oktober 2012 Consultancy.nl

HLB Schippers gaat op in accountants- en adviesbureau BDO. Vanaf 1 januari 2013 worden de verschillende onderdelen van HLB Schippers gefaseerd geïntegreerd in de BDO organisatie. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht.
 
HLB Schippers heeft circa 200 accountants, fiscalisten en juristen verspreid over vier vestigingen in Nederland: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam en Den Helder.
 
Schaalvergroting en grotere dekking
Belangrijkste drivers voor de acquisitie van BDO zijn schaalvergroting en het vergroten van de landelijke dekking. BDO bestuursvoorzitter Reinder Brummelman: “BDO heeft de ambitie om de organisatie verder uit te bouwen. Daar hoort een strategie van gerichte acquisitie bij. Schaalvergroting is nodig om op de huidige ontwikkelingen te anticiperen. Het gaat dan met name om investeringen die nodig zijn op het gebied van IT-systemen, maar ook om de noodzaak om specialisten in huis te hebben die complexe vraagstukken van ondernemingen kunnen oplossen. In HLB Schippers hebben we een partij gevonden die bij ons past en ons landelijk kantorennetwerk versterkt!”
 
Ook voor HLB Schippers is schaalvergroting de grootste drijfveer: “Het accountancyberoep is sterk in beweging. Enerzijds worden de vraagstukken bij ondernemingen steeds complexer en daarvoor is specialistische kennis nodig. Anderzijds vindt er een proces van automatisering en efficiencyverbetering plaats. Vanwege deze ontwikkelingen en om klanten in de toekomst optimaal te kunnen blijven bedienen, is slagkracht nodig. BDO is vanwege zijn landelijke spreiding in Nederland en het sterke internationale netwerk een uitstekende partij om dit te bewerkstelligen” aldus Henk Deen, bestuurlid van HLB Schippers.
 
Integratie
Over de integratie maken de partners zich weinig zorgen: “De sterke overeenkomsten in de bedrijfscultuur, wederzijdse aanvullingen op het dienstenpakket en een gezamenlijke visie op de toekomst vormden hierbij de basis” aldus de adviesbureaus. Hans Barneveld, bestuurslid van HLB Schippers voegt toe: “We hebben de afgelopen maanden benut om elkaar beter te leren kennen en hebben daarmee vertrouwen in een succesvolle integratie”.

Nieuws