Strategie Sprint, strategie ontwikkelen binnen 1 dag

01 mei 2014 Consultancy.nl

Strategiemakers heeft in samenwerking met Floris Venneman (oprichter Venterprise en Mia Domo) en Carlijn Tempelaars (zelfstandig adviseur) een nieuwe aanpak gelanceerd voor strategieontwikkeling: Strategie Sprint. Waar het proces van stategieontwikkeling van oudsher gerust enkele maanden in beslag kon nemen, geeft de Strategie Sprint binnen een dag inzicht in strategische onderwerpen. 

De afgelopen jaren zijn businessmodellen radicaal veranderd – als gevolg van nieuwe trends zoals online en digital en ontwikkelingen op het gebied van globalisering, toenemende concurrentie, nieuwe technologieën en wetgeving. De impact hiervan op het strategiedomein is enorm geweest. Niet alleen zijn bedrijven vaak genoodzaakt om hun strategieën te fine-tunen of zelfs aan te passen, ook is de houdbaarheid van strategische plannen en besluiten drastisch verminderd. 

Strategy Development - Stratgie Sprint

Stategieontwikkeling
Met deze nieuwe realiteit is ook de aanpak ten aanzien van strategieontwikkeling veranderd. Bijvoorbeeld: een 10-jaar oude business case is vandaag de dag een utopie, daarentegen rekenen bestuurders bijvoorbeeld op een 3-jaren tijdspad en bouwen ze diverse reviewmomenten in om de beoogde doelstellingen te evalueren en herijken. Ook dient strategieontwikkeling anno 2014 veel flexibeler te worden uitgevoerd en wordt het proces verrijkt met onder meer principes uit andere domeinen (bijv. design-denken), een co-creatie gedachtegoed, customer development vanuit de startup wereld, visualisaties en data driven analyses.

De ‘Strategie Sprint’ aanpak speelt in op deze trends. “In slechts 1 dag kan een strategie worden gevormd, aangescherpt of herzien,” zegt Ferry van Halem, medeoprichter van Strategiemakers en één van de initiatiefnemers van het concept. Het eindresultaat: een beter beeld van interessante klantbehoeften, kansen voor nieuwe proposities, verbeterpunten in het huidige business model, handige tools en praktische tips om de strategie daadwerkelijk door te voeren. Om meer te weten over ‘Strategie Sprint’ stelde Consultancy.nl vier vragen aan Van Halem.

De Strategie Sprint aanpak speelt in op deze trens

Hoe ziet zo’n Strategie Sprint dag er precies uit?
Deze dag organiseren we in eerste instantie voor het MKB. En die zoeken we bijna letterlijk op. In elke provincie organiseren we een Strategie Sprint. De dag zelf staat in het teken van het maken. Na een korte introductie in strategie maken anno nu maken we gezamenlijk een analyse van het huidige business model en adresseren we op te lossen problemen. Dat kan een vastgelopen strategie zijn of het gebrek aan snelheid in het realiseren van de groeiambities. Vervolgens gaan we vanuit klantbehoeften op zoek naar nieuwe kansen. De meest interessante kansen vertalen we naar acties die morgen kunnen worden opgepakt. Zo concreet en resultaatgericht mogelijk.

Wat onderscheidt ‘Strategie Sprint’ van andere manieren voor strategieontwikkeling?
Iedereen is het er wel over eens dat een strategie geen plan moet zijn voor de komende jaren. Maar wat is het dan wel? En nog belangrijker, hoe gaan we de strategie dan vormgeven en realiseren? Strategie maken is gericht op het zo snel mogelijk valideren van de aannames onder de plannen. Leveren wij wel de juiste oplossing voor de behoeften van onze klanten? In deze dag ervaren de deelnemers hoe je op een vernieuwende en actiegerichte manier een strategie maakt. En wat je de volgende dag kunt doen om de strategie te valideren en realiseren. Het kan het vertrekpunt zijn voor het ontwikkelen van strategische competenties van je eigen organisatie.

onderscheidt - strategiemakers

Voor wie is de sessie bedoeld? En wat levert het hen uiteindelijk op?
De Strategie Sprint is gericht op DGA’s van MKB bedrijven. Bovendien zijn zij van harte uitgenodigd om iemand mee te nemen. Dat kan een werknemer zijn, een compagnon of zelfs een eigen adviseur. Het doel is dat ze naar huis gaan met een nieuwe richting in de manier waarop je met strategie bezig kunt zijn en de aanzet tot hun strategie van morgen. Een leuke bijkomstigheid is de ontmoeting met andere DGA’s uit de regio en andere branches, waaruit wellicht nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. De eigen strategie en de verbinding staan centraal.

Het opstellen van een strategie is 1, het daadwerkelijk uitvoeren is 2. Vaak wordt het laatstgenoemde aspect ook als lastiger ervaren. In hoeverre helpt de aanpak ook met strategie-executie?
Deze tweedeling is een klassieker en niet meer van deze tijd. De huidige tijd vraagt om een geïntegreerde aanpak waarin ontwerpen en maken met elkaar vermengd zijn. Zoals designers zo snel mogelijk aan de hand van een eerste prototype valideren of het probleem èn de oplossing wel de juiste zijn en daarvan leren richting een tweede iteratie. En zoals startups in korte cycli van maken-testen-leren naar een succesvol business model werken. Het voordeel van deze aanpak is niet alleen dat je risico’s op tijdverspilling en kapitaalvernietiging reduceert maar ook dat je sneller met een propositie in de markt komt waar klanten daadwerkelijk voor willen betalen. De vraag is: kun je het je veroorloven om op de ‘traditionele’ manier strategie te maken of wil je in staat zijn om snel te kunnen inspelen op nieuwe kansen in de markt.

Nieuws