Rijnconsult onderzoekt effectiviteit zelfsturende teams

17 april 2014 Consultancy.nl

Rijnconsult gaat de komende maanden samen met internationale partners onderzoek doen naar zelfsturende teams. Het onderzoek zal onder meer kijken naar de inzet van zelfsturende teams, de effectiviteit daarvan en aandachtspunten voor de toekomst.

Het thema van zelfsturende teams staat de afgelopen jaren weer volop in de aandacht in management-land. Als gevolg van externe trends – zoals de noodzaak flexibel, agile en efficiënt te zijn – zijn de beperkingen van traditionele managementmethodes onder een vergrootglas komen te liggen. Nieuwe modellen zijn populairder geworden, waarvan zelfsturende teams er een van is.

Rijnconsult-onderzoekt-effectiviteit-zelfsturende-teams

The Semco Way
Het moderne principe van zelfsturende teams wordt over het algemeen toegeschreven aan Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer die erg succesvol werd met ‘The Semco Way’. In deze aanpak beschikt een organisatie niet over managers, maar is juist iedere werknemer vrij om zijn of haar eigen werkzaamheden in te vullen.

In plaats van de chaos die je zou verwachten, worden de teams zelfsturend. Taken die anders zouden worden opgedragen door hiërarchie worden ‘automatisch’ opgepakt. Ook op andere vlakken zorgt de aanpak voor een flexibelere inrichting van organisaties, verantwoordelijkheden en processen. Dit leidt volgens velen tot minder bureaucratie, een hogere productiviteit en meer tevreden werknemers. In Nederland hebben al diverse bedrijven ‘The Semco Way’ omarmd, waaronder Buurtzorg Nederland.

rijnconsult-ace2-banner

Om de adoptie en potentie van zelfsturende teams in Europa te begrijpen gaat Allied Consultants Europe* de komende maanden onderzoek doen naar het fenomeen. Het consultants-netwerk gaat in 12 Europese landen onder andere achterliggende drijfveren, (beoogde) resultaten, valkuilen en succesverhalen van zelfsturende teams in kaart brengen. Ook wordt gekeken naar de impact van zelfsturende teams op thema’s als bijvoorbeeld leiderschap, organisatie en ketensamenwerkingen. De verantwoordelijk voor het onderzoek in ons land komt te liggen bij Rijnconsult, de Nederlandse vertegenwoordiger binnen ACE.

Deelnemen
Interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Stuur dan een email naar Mark Nijssen, adviseur bij Rijnconsult en verantwoordelijk voor het onderzoek. De resultaten worden naar verwachting na de zomer bekendgemaakt. In samenwerking met Rijnconsult zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de resultaten.

* Allied Consultants Europe is een Europese alliantie van elf adviesbureaus met ruim 20 kantoren wereldwijd. Rijnconsult, een organisatieadviesbureau uit Houten, is een van de partners van ACE.

Nieuws