Rijnconsult lanceert Wendbaarheidsscan voor zorgsector

24 april 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau Rijnconsult heeft een nieuwe online quickscan tool gelanceerd waarmee zorginstellingen hun wendbaarheid in kaart kunnen brengen. Na het invullen van 25 vragen krijgen zorginstellingen door middel van een rapportage inzicht in hun score op de vijf dimensies van wendbaarheid en kunnen deze scores worden gebenchmarkt ten opzichte van overige (vergelijkbare) organisaties.

Meer doen met minder middelen

De komende jaren wordt de zorgmarkt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Als gevolg van de transitie van de AWBZ naar de WMO wordt de verantwoordelijk van de zorg aan langdurig zieken en ouderen overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Ook de uitvoering van jeugdzorg komt bij gemeenten te liggen, het gaat hier onder meer om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Wendbaarheidpotlood

Tegelijkertijd gaan de twee grote transities gepaard met forse bezuinigingen. Op de AWBZ wordt structureel €1,7 miljard bespaard, op het gebied van jeugdzorg wordt gestuurd op een lange-termijn kostenbesparing van €450 miljoen. Naast het verwerken van deze massabezuinigingen kampt de zorgmarkt de komende jaren met een stijgende vraag naar (specialistisch) zorg als gevolg van demografische en maatschappelijke trends. Kortom, van ziekenhuizen, VVT instellingen, bureaus jeugdzorg en overige zorgspelers wordt verwacht dat ze meer doen met minder middelen.

Willen zorginstellingen in de toekomst blijven doen waar zij voor staan - goede zorg bieden aan mensen die op langdurige zorg aangewezen zijn - dan ligt de sleutel bij toekomstbestendige strategische keuzes (zoals ‘gecombineerde strategieën’) en een effectieve strategie implementatie. Dit laatste vraagt om wendbaarheid. Hiervoor heeft Rijnconsult een nieuwe handige tool gelanceerd: de wendbaarheidsscan.

Wendbaarheidsscan

Op basis van nationaal en internationaal onderzoek* en jarenlange praktijkervaring heeft het adviesbureau de 5 doorslaggevende kenmerken van wendbare organisaties in kaart gebracht:

Kenmerken van wendbare organisaties

Zie het artikel ‘Vijf kenmerken van wendbare organisaties’ voor meer informatie.

Aan de hand van deze kenmerken heeft Rijnconsult 25 vragen opgesteld die ingaan op de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Wanneer alle vragen zijn ingevuld wordt een radargrafiek gecreëerd, die de score laat zien op elk van de vijf assen. In het voorbeeld hieronder geeft de oranje lijn de score van de zorginstelling weer. De groene band is gebaseerd op de aangegeven dynamiek in de bedrijfsomgeving. Scoort een organisatie de groene band, dan is de wendbaarheid goed, dat wil zeggen in balans met de omgevingsdynamiek. Scoort een organisatie binnen de groene band, dan is de wendbaarheid lager dan de turbulentie. Een score buiten de groene band geeft aan dat de wendbaarheid hoger is dan nodig, daar ligt mogelijk een kans op besparing.

Wendbaarheidsscan - Rijnconsult

De blauwe lijn in de grafiek staat voor de benchmark. Door de oranje met de blauwe lijn te vergelijken krijgen deelnemende zorginstellingen inzicht in het ontwikkelpotentieel naar een wendbare organisatie.

Actieplan

Afhankelijk van de uitkomsten van de wendbaarheidsscan kunnen zorginstellingen een actieplan op maat opstellen, stelt Mark Nijssen, adviseur bij Rijnconsult en een van de bedenkers van de aanpak. “Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om meer zelfsturing te introduceren, te bouwen aan meer mogelijkheden voor horizontale doorstroom in het personeelsbestand, of de manier waarop wordt omgegaan met kennisdeling aan te passen”.

Interesse om de Wendbaarheidsscan voor zorginstellingen zelf ook in te vullen? Bekijk deze pagina.

* Vorig jaar verrichte Rijnconsult samen met haar internationale partners (Allied Consultants Europe) onderzoek naar de wendbaarheid van meer dan 500 organisaties actief in 11 Europese landen. Ook kan Rijnconsult bogen op promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg. 

Nieuws