Eiffel sluit Big Data samenwerking met Analysecentrum

12 maart 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het Arnhemse advies- en interimbureau Eiffel is een samenwerking aangegaan met Big Data specialist Analysecentrum. De samenwerking richt zich op data ten aanzien van het sociaal domein, waaronder de terreinen wonen, zorg en welzijn.

Door het veranderende landschap, met participatie als centraal thema, worden gemeenten gedwongen om scherpe keuzes te maken. Voorbeelden zijn de decentralisatie AWBZ, het scheiden van wonen en zorg, het verdwijnen van zorgzwaartepakketten, Jeugdzorg en participatie, maar ook in besluitvorming rond bibliotheken, zwembaden, scholen. Om in te spelen op dergelijke marktverschuivingen worden gemeenten gedwongen om hun strategie te herzien en op zoek te gaan naar meer samenwerking in de keten. Het belang van data en informatie is hierin groot, zowel ter voorbereiding op transities (‘fact-based’ beleid) als tijdens de uitvoering van transities (monitoren van implementatie).

Eiffel sluit Big Data partnership met Analysecentrum

“In contact met onze gemeentelijke opdrachtgevers merkten wij dat de behoefte aan concrete data-analyses op wijkniveau groot is” aldus Michel te Riele, business unit manager Gemeenten bij Eiffel. Vragen die onder meer aan bod komen: Welke doelgroep komt over vanuit de zorgaanbieders en uitvoeringsinstanties? Hoe zien die doelgroepen er voor de gemeente en op wijkniveau uit? Hoe verschuift de zorgvraag van de doelgroep in de toekomst?” Volgens de adviseur kunnen gemeenten door het toepassen van Big Data technieken meer zicht krijgen op kosten, aantallen en kwaliteit op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Ook levert het meer mogelijkheden op voor het monitoren van de uitvoering. “Daarmee kunnen ze tijdig sturen op budgetten en de organisatie effectiever aansturen”.

Met deze klantvraag in het achterhoofd heeft Eiffel besloten om een samenwerking af te sluiten met Analysecentrum, een Arnhems bedrijf dat in het bezit is van uitgebreide ‘micro’ data (7,4 miljoen huishoudens) en in staat is om hieruit waardevolle informatie te onttrekken. Hierdoor kan Eiffel zijn bestaande consultancy- en implementatiediensten verrijken met big data en transitie-analyses. “Met de samenwerking kunnen we data-analyse uit handen nemen van gemeenten en hen bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van efficiënte wijkteams en het optimaliseren van zorginkoop” zegt Te Riele.

Partnerships

Het is voor Eiffel de derde samenwerking in korte tijd. Recent sloot het ook een samenwerking met SAP-dienstverlener Dimensys en human capital specialist EhrmVision, de uitgever van de TMA Methode.