Eiffel versterkt human capital expertise met TMA

14 februari 2014 Consultancy.nl

Eiffel heeft een partnership afgesloten met EhrmVision. Als onderdeel van de samenwerking kan de Arnhemse zakelijke dienstverlener gebruik maken van EhrmVision’s ‘TMA Methode’ – een systematiek en set van tools die de competenties en talenten van medewerkers in kaart brengt. Met de partnership kan Eiffel beter inspelen op de ‘zachte’ kant van transformaties.

Met zo’n 500 medewerkers behoort Eiffel tot een van de grotere zakelijke dienstverleners van het land. Het advies- en interimbureau richt zich op juridische, financiële en procesmatige vraagstukken.

De zekerheid van EIFFEL

Volgens Ton Hegeman, Directeur Operations van Eiffel, ontstaat er vanuit de markt steeds meer behoefte voor human capital expertise als onderdeel van een geïntegreerde dienstverlening. “In de uitvoering van onze opdrachten merken we in toenemende mate dat onze klanten uitgedaagd worden om meer waarde te creëren met minder mensen en middelen”. Dat was aanleiding voor Eiffel om een impuls te geven aan de dienstverlening gericht op de menskant, met als resultaat een partnership met EhrmVision, het bedrijf achter de Talent Motivatie Analyse (TMA) Methode.

Talent Motivatie Analyse

De TMA Methode is een systematiek die inzicht geeft in de competenties, drijfveren en talenten van werknemers. Aan de hand van de aansluiting tussen benodigde competenties en de ruim 22 drijfveren en 44 talenten die in kaart worden gebracht kunnen organisaties/individuen verbeterplannen opstellen. De methodiek, die ook internationaal veelvuldig wordt ingezet, wordt toegepast voor onder meer selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

“Dit partnerschap geeft ons de mogelijkheid de harde proceskant en de zachte menskant met elkaar te combineren. We richten ons nu niet alleen op procesoptimalisatie, maar zijn ook in staat het niet benutte aanwezige talent te ontdekken én te activeren”. Al met al verwacht Hegeman hierdoor een ‘aantoonbare prestatieverbetering’ te kunnen leveren bij opdrachtgevers.

Bekijk onderstaande YouTube video voor meer informatie over de TMA Methode:

Nieuws