EC zet streep door Mazars review van IFRS standaard

28 februari 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Europese Commissie heeft een streep gehaald door een opdracht die onlangs werd gegund aan Mazars en het ICAEW*. De onderzoekers zouden de kosten en effecten van IFRS in de Europese Unie in kaart brengen, maar na ophef over hun mogelijke onafhankelijkheid heeft Eurocommissaris Michel Barnier besloten de doorlichting voorlopig te annuleren.

Eind vorige maand maakte de EC bekend dat het een contract had gegund aan Mazars en het ICAEW. Zij kregen de opdracht om de gevolgen van acht jaar IFRS in de Europese Unie te analyseren, zowel vanuit het perspectief van opstellers als gebruikers van jaarrekeningen. De onderzoekers werden verkozen na een openbare aanbestedingsprocedure.

EC zet streep door Mazars review van IFRS standaard

Volgens diverse Europarlementariërs is er duidelijk sprake van belangenverstrengeling. Zij besloten daarom om een brandbrief te sturen aan Barnier. “Ook al hebben Mazars en het ICAEW beloofd dat het onderzoek uitgevoerd zal worden door onafhankelijke en objectieve partijen, hebben ze duidelijke belangen bij de uitkomsten ervan” schrijven de critici. Een van hun bezwaren: Francoise Flores, bestuursvoorzitter van EFRAG – het orgaan verantwoordelijk voor de toepassing van IFRS binnen Europa – is partner bij Mazars. Ook vanuit de accountancywereld ontstond – gezien de impact van IFRS en de mogelijke gevolgen van de review – ophef over de toewijzing.

Gebukt onder de kritiek heeft Barnier inmiddels laten weten de gunning aan Mazars en het ICAEW terug te draaien. “Er mag geen enkel twijfel bestaan over de uitkomsten van dit onderzoek” aldus zijn woordvoerder tegenover de media. “Op basis van de vraagtekens die zijn ontstaan heeft Barnier besloten om de gunning terug te trekken”. De komende periode gaat een speciale commissie de criteria van de aanbestedingsprocedure tegen het licht aanhouden en deze waar nodig aanscherpen.

* Institute of Chartered Accountants in England and Wales.