Mazars evalueert impact van 8 jaar IFRS voor EC

29 januari 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In opdracht van de Europese Commissie gaat accountants- en adviesorganisatie Mazars samen met het Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) de invloed van de sinds 2005 ingevoerde boekhoudstandaard IFRS in de Europese Unie onderzoeken. Mazars is uitgekozen voor het doorvoeren van de studie na een openbare aanbestedingsprocedure.

IFRS standaard

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards, en vormt een verplichte accounting-standaard die organisaties moeten toepassen bij het opstellen van hun jaarverslagen. De boekhoud-standaard werd ingevoerd in 2005, en verplicht bedrijven hun jaarrekening binnen specifieke richtlijnen op te stellen. Het boekhoudformaat dat voorheen werd gebruikt was de ‘International Accounting Standards’ (IAS). De IAS standaard is verder doorontwikkeld tot de huidige IFRS regelgeving en bevat enkele nieuwe normen. In Nederland wordt doorgaans de GAAP* standaard gebruikt, maar het staat Nederlandse organisaties vrij om de IFRS standaard toe te passen in hun verslaglegging.

Mazars evalueert impact van 8 jaar IFRS voor EC

De invoering van de IFRS normen heeft een zekere impact gehad binnen de EU, die Mazars nu samen met het ICAEW zal gaan onderzoeken, in opdracht van de Europese Unie. Doel van de studie is inzicht te krijgen in de effecten die de nieuwe boekhoudstandaard heeft op diegenen die binnen de private sector de jaarrekeningen samenstellen. Zo wordt er gekeken naar de uitgaven en opbrengsten die de standaard heeft opgeleverd en naar de plus- en minpunten die de diverse stakeholders ervaren ten aanzien van de IFRS standaard. Er wordt verder gekeken of IFRS heeft geleid tot meer transparantie en efficiëntie en of de beoogde doelstellingen van de nieuwe standaard is voldaan.

Kosten

Op basis van de uitkomsten zal Mazars tevens aanbevelingen doen ter verbetering. De opdracht, waarvoor een jaar wordt uitgetrokken, levert Mazars en de ICAEW een totaalbedrag van €150.000 op.

*GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles, een set van boekhoudprincipes die de richtlijn vormen voor financiële verslagleggingvan organisaties.