Turner: Wanbetalingsrisico steeds groter probleem

29 maart 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het niet nakomen van betalingsverplichtingen op hypotheken, verzekeringen, de energie- en telefoonrekening komt steeds vaker voor. Een sterke stijging van het aantal wanbetalers is te voorkomen. Maar dan moeten organisaties wel actie ondernemen. Niet betalende debiteuren kostten bedrijven en overheidsinstellingen vorig jaar zo’n € 15 miljard, circa € 900 per Nederlander. Het risico op een nog veel grotere verliespost is groot. Eenmaal in achterstand is de drempel om een volgende keer niet te betalen minder groot. Wanneer bij wanbetaling niet direct maatregelen worden genomen ontstaat de perceptie dat wanbetaling geaccepteerd is.

Daarbij, de consument blijft economisch afwegen. Voeding, nieuwe kleding en andere zaken die als primaire levensbehoefte worden gezien, hebben prioriteit boven zaken die geen direct nut hebben en/of niet direct een sanctie opleveren. De consument weet bovendien dat sommige leveranciers wettelijke leverplicht hebben. Dus die leveranciers trekken aan het kortste eind.

Geldkraan

Zo betaalden ruim 150.000 verzekerden nog nooit premie voor zorgverzekeringen sinds de invoering van het stelsel. Leveranciers wentelen de lasten van de niet-betalers af op de betalende consumenten. En de overheid op de belastingbetaler. Beide partijen doen nog onvoldoende om dat te voorkomen. Ze zien de signalen te laat, zijn niet echt in contact en werken niet vanuit de problematiek van de klant.

Als wanbetaling geen consequenties heeft, valt men langzaam maar zeker verder in het zwarte gat. Leveranciers die deze negatieve spiraal voorkomen incasseren echter meer en eerder. Er is immers sprake van concurrentie op het innen van vorderingen op debiteuren. Dat vraagt om een visie op debiteurenbeheer die anticipeert op het niet nakomen van verplichtingen. Een dergelijke visie bevat een aantal basisprincipes. Kom om te beginnen tijdig in actie, veel bedrijven reageren nog steeds te laat. Maak daarnaast gebruik van ‘triage’: deel uw klanten in, naargelang de ernst van de achterstand en lever maatwerk per klantgroep.

Ook is het zaak met de klant in contact te komen en te blijven. Dat behelst meer dan het sturen van een herinneringsbrief. Wees bovendien geen zachte heelmeester, breng tijdig een harde maar duidelijke boodschap, voordat de schuld verder oploopt. Handel ook vanuit het achterliggende probleem. Waarom wel een adviesgesprek bij verkoop, maar niet bij het signaal van wanbetaling? Benut tenslotte de beschikbare technologie. Belcomputers maken soms al betere betaalafspraken dan medewerkers.

Patrick Eppink - Practice leader Finance

Wanneer we het toenemende aantal wanbetalers willen stoppen, zullen we ook echt anders te werk moeten gaan. Dat is in het belang van de betreffende organisaties, maar vooral ook van de klant.

Een artikel van Patrick Eppink, Practice Leader Finance bij adviesbureau Turner.