SGBO: Gemeente moet niet bezuinigen op welzijnswerk

17 februari 2014 Consultancy.nl

Gemeenten worden afgeraden om te korten op welzijnswerk. Met name de hulp aan cliënten die weinig uren begeleiding en verzorging ontvangen moet ongemoeid worden gelaten. Bezuinigen gemeenten wel, dan zullen cliënten afglijden naar meer zorg en zijn ze op termijn duurder uit. Dat blijkt uit een onderzoek van SGBO onder circa 3.800 cliënten met AWBZ-begeleiding of persoonlijke verzorging in de regio Haaglanden.

Onderzoeksbureau SGBO (onderdeel van diensterlener BMC) verrichte het onderzoek in opdracht van tien samenwerkende gemeenten. De uitkomsten worden door de ambtenaren gebruikt als nulmeting en als beleidsinput voor de implementatie van de Wmo per 2015.

Uit het onderzoek komt naar voren dat persoonlijke verzorging de meest gebruikte vorm is (60%) van begeleiding en zorg. Individuele begeleiding wordt ook aan meer dan de helft van de respondenten gegeven. Ruim een kwart (26%) van de respondenten uit de hele regio regelt de begeleiding en/of zorg via een persoonsgebonden budget. Dit wordt het meest gebruikt voor het kortdurend verblijf, gevolgd door individuele begeleiding.

Gebruik van begeleiding en persoonlijke verzorgingOok keken de onderzoekers naar de gemiddelde tevredenheid van cliënten per vorm. De individuele begeleiding krijgt het hoogste cijfer; de persoonlijke verzorging scoort met een 8,2 ook hoog.

Bezuiniging afgeraden

Een analyse van de cliënten die individuele begeleiding ontvangen laat zien dat een behoorlijk deel slechts enkele uren per week of per twee weken krijgt. Met deze hulp kunnen zij zich net tot redelijk redden, aldus SGBO. Door de bezuinigingsdrift bij gemeenten en de naderende decentralisatie spelen veel gemeenten met de gedachte om te korten op individuele begeleiding. Niet verstandig, benadrukt Cora Heijkoop van SGBO. “Het schrappen van de individuele begeleiding zou grote nadelige gevolgen hebben voor deze cliënten. Ook het terugbrengen van het aantal uren lijkt niet mogelijk omdat deze cliënten een dermate beperking hebben dat zij vermoedelijk altijd enige begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen”. Kiezen gemeenten er toch voor om te bezuinigen, dan krijgen ze op termijn de rekening gepresenteerd, verwacht Heijkoop. “Gemeente zullen uiteindelijk vermoedelijk duurder uit zijn omdat de cliënt zal afglijden” aldus Heijkoop.

BMC - Bezuinigen op welzijnswerk

Overige adviezen

Op basis van het rapport heeft SGBO ook een aantal overige tips voor gemeenten op het gebied van welzijn. Zo liggen er kansen in het ontwikkelen van verschillende vormen van dagbesteding voor cliënten in de wijk. Nu nog moeten cliënten worden vervoerd naar de dagbesteding, met alle kosten en problemen die dat met zich meebrengt. Een betere invulling hiervan zou kosten kunnen besparen en leiden tot een hogere klanttevredenheid.

Ook waarschuwt het bureau voor de risico's bij de inzet van vrijwilligers ter vervanging van professionele begeleiders. “Het is onrealistisch te verwachten dat professionele begeleiding kan worden vervangen door een vrijwilliger of door een welwillende vriend. Het begeleiden van cliënten vereist specialistische kennis, continuïteit en het opbouwen van een stabiele relatie. Een vrijwilliger of een welwillende vriend kan er altijd mee stoppen en dan is de cliënt weer terug bij af” schrijft SGBO in het rapport. Voor cliënten met een fors aantal geïndiceerde uren begeleiding zijn de switchrisico’s aanzienlijk kleiner.

Nieuws