Innopay pleit voor nieuw Supply Chain Finance model

30 januari 2014 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) wordt steeds afhankelijker van alternatieve manieren om hun werkkapitaal te financieren. Eén van de meest gehoorde termen binnen de Finance en Logistics wereld is ‘Supply Chain Finance’. In een recente white paper pleit Innopay voor een nieuwe manier voor het opstellen van financiële relaties tussen onderhandelende partijen en hun leveranciers, dat door het adviesbureau is omgedoopt tot vierpartijen-model. De zogeheten driepartijen-modellen – veelgebruikte modellen in het financieringslandschap met maar een centrale partij als intermediair tussen een koper en diverse leveranciers – heeft z’n waarde bewezen maar loopt tegelijkertijd tegen beperkingen aan, met name op het gebied van schaalbaarheid en koppelbaarheid (‘interoperability’). 

Als gevolg van de financiële crisis hebben MKB’s steeds meer moeite met het vinden van kapitaal voor hun groeistrategieën en operaties. Het financieren van MKB-bedrijven is altijd al een riskante business geweest voor banken, maar de introductie van nieuwe wetgeving – zoals Basel III – heeft een rem gezet op kredietverstrekking aan ondernemers.

Innopay pleit voor nieuw Supply Chain Finance model

Alternatieve financiering

Door de kredietkrapte hebben diverse alternatieve financieringsvormen hun intrede gemaakt, waaronder coöperaties, initiatieven voor private financiering en crowdfunding. Een andere methode die de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen is Supply Chain Finance (SCF), een methode die bestaat uit een set van instrumenten op het snijvlak Finance en Logistiek. SCF kan in meerdere vormen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als ‘receivables financing’* en ‘factoring’**, die in de markt bekend staan als driehoek-modellen. Hierin speelt de geldverstrekker (een bank of financiële instelling) een centrale rol, die een grote koper in contact brengt met diverse kleine leveranciers.

De praktijk toont echter aan dat ondanks de toegenomen populariteit van dergelijke modellen, ze tegelijkertijd kampen met fundamentele beperkingen. Zo zullen ze bijvoorbeeld op lange termijn onvoldoende kunnen voldoen aan de massale vraag naar financiering vanuit het MKB. Europa telt 23 miljoen MKB’s, die zo’n 99% van alle bedrijven vertegenwoordigen op het continent. De driehoek-modellen laten, ongeacht hun constructie, een schaalbeperking zien. Als gevolg hiervan is het onwaarschijnlijk dat driepartijen-modellen de fase van massa-adoptie bereiken. “Partijen binnen het financing en e-voicing ecosysteem moeten gaan samenwerken in een vierhoek-model om een einde te maken aan de fragmentatie en verbetering van schaalbaarheid te kunnen genereren”, schrijven de Innopay adviseurs.

Supply Chain Finance in a 4-corner model

Vierpartijen RTF-model

In de white paper stellen de auteurs zeven ontwerp criteria op die samen de basis vormen van het ‘vierpartijen SCF model’. Risk information, zoals informatie over de status van betalingen, en de uitwisseling van deze informatie tussen geldschieters en leveranciers op een real-time manier wordt gezien als de sleutel tot een succesvol MKB-centric en schaalbaar model. Daarbij refereren de consultants aan een ‘Real-time Financing’ (RTF) model, dat geïmplementeerd kan worden door een combinatie van bestaande e-voicing en e-financing netwerken. Cruciaal hierin is de dichte integratie tussen deze netwerken voor real-time (MKB) financiering. “Door het uitwisselen van gestandaardiseerde factuurinformatie tussen twee partijen binnen de supply chain keten kunnen risico profielen accurater worden neergezet” aldus de consultants.

Dit vierpartijen RTF-model maakt het voor MKB’s makkelijker om krediet te ontvangen op hun accounts receivables, als gevolg van het feit dat geldverstrekkers hun financieringsproces kunnen automatiseren. Hierdoor kunnen handelende entiteiten blijven samenwerken met hun eigen dienstverleners en hoeven ze zodoende geen nieuwe partij te benaderen voor dienstverlening aan nieuwe klanten. Doordat risico informatie real time beschikbaar wordt gesteld kunnen geldschieters door middel van RTF het aantal financieringsactiviteiten verhogen, tegen een lager risico per transactie.

Innopay

Legaal en betrouwbaar

De ruggegraat van RFT is een ‘collaborative scheme’ – een gestandaardiseerde terminologie voor de status van facturen. Door het creëren van een uniforme definitie kunnen participanten op een legale en betrouwbare wijze met elkaar zakendoen, aldus de auteurs. Onder de ‘deelnemers’ wordt verstaan partijen die betrokken zijn geweest tijdens de finance value chain, waaronder software verkopers, e-invoicing aanbieders en banken.

Volgens de Innopay-consultants zal de ontwikkeling van zo’n programma een grote uitdaging worden, omdat het samenwerking van onderling concurrerende partijen vraagt. Niettemin zal de krappe krediettoevoer stakeholders toch stimuleren om dergelijke ventures aan te gaan.   

Innopay Adviseurs

* Receivables financing: Een externe geldschieter neemt (een gedeelte van) het facturatieproces over op basis van de autorisatie en kredietwaardigheid van een koper.

** Factoring: Een MKB besteedt zijn accounts receivable management (verkoop van invoices) uit aan een externe specialist.