Ecorys en KokxdeVoogd winnen contract bij MinVenJ

26 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Een consortium van bedrijven, bestaande uit onder meer adviesbureaus Ecorys en KokxdeVoogd, heeft een raamwerkcontract van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie gewonnen voor het uitvoeren van ex-ante Impact Analyses. Het contract heeft een duur van twee jaar en start in oktober.

Als consortiumleider wordt Ecorys verantwoordelijk voor het projectmanagement en het uitvoeren van de Impact Analyse. Het Rotterdamse adviesbureau zal bij de uitvoering worden ondersteund door de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Tilburg en boutiqe adviesfirma KokxdeVoogd.

Ecorys en KokxdeVoogd winnen contract bij MinVenJ

Voor dit raamwerkcontract zullen de partners voor het Ministerie van VenJ onderzoek doen naar de te verwachten effecten van nieuwe wet- en regelgeving en wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving. Middels de ex ante Impact analyses kan worden geanalyseerd of verwachte beleidsdoelen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd, vóórdat de beleidsacties worden geïmplementeerd.

Centrale vragen die bij de onderzoeken beantwoord zullen worden zijn: ‘wat zijn op termijn de ketenbrede (werklast)effecten van voorgenomen wijzigingen?’ en ‘in welke mate en op welke termijn kan met de voorgenomen wijziging in wet- of regelgeving het beoogde doel worden bereikt?’. Daarnaast worden onbedoelde effecten en risico’s van beleidsmaatregelen in kaart gebracht en wordt inzicht verschaft in de samenhang met andere beleidsmaatregelen en acties van andere stakeholders.