Mazars: Nederlandse goede doelenmarkt 5% gegroeid

11 december 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse goede doelenmarkt is vorig jaar met 5% gegroeid. Grote goede doelen organisaties presteerden sterk, kleine organisaties hadden het moeilijk. Dit blijkt uit een onderzoek onder 93 goede doelen organisaties door Mazars in samenwerking met de brancheorganisatie Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).

Goede doelenmarkt

De totale opbrengst voor goede doelen organisaties nam in 2012 toe tot €2,26 miljard, ruim €100 miljoen meer dan in 2011. De stijging over het geheel is vooral toe te schrijven aan de omzettoename bij grote en middelgrote hulporganisaties. De omzet van kleine goede doelen is met maar liefst 7,2% afgenomen.

Toe-Afname inkomsten naar omvang

Als gevolg hiervan is het marktaandeel van de zes grootste goede doelen fondsen gestegen tot bijna 47%. De zes zijn: Leger des Heils, Artsen zonder grenzen, Cordaid, Oxfam Novib, Natuurmonumenten en KWF kankerbestrijding. Het Leger des Heils is met €331,2 miljoen aan inkomsten de grootste speler. Het inkomen van dit fonds steeg met €21 miljoen (+ 6,8%) ten opzichte van 2011.

Inkomstenbronnen

Het accountants- en adviesbureau keek ook naar de inkomstenbronnen per type goed doel. Daaruit komt naar voren dat kleine goede doelen sterk afhankelijk zijn van eigen fondswerving (70%), terwijl grote hulporganisaties voor een groot gedeelte gefinancierd worden door subsidies. Zo ontvingen de zes grootste fondsen in 2012 €80 miljoen subsidie, aldus Mazars.

Inkomstenbronnen naar omvang

De inkomsten uit eigen fondsenwerving daalden in 2012 licht. De inkomsten uit donaties en giften namen iets toe (+ €11 miljoen), daarentegen ontvingen de fondsen minder geld uit nalatenschappen (- €13 miljoen).

Verwachtingen 2013

Voor 2013 verwacht Mazars over de hele linie een krimp in de goede doelensector, met name als gevolg van de economische crisis. “Het effect daarvan zal dan pas merkbaar zijn. Daarnaast liggen goede doelen onder een vergrootglas in de media. Transparantie over de aanwending van geld wordt steeds belangrijker. Dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de inkomsten van grotere organisaties” zegt Tanja Haremaker van Mazars.

Bekijk het rapport ‘Goede Doelen Marktanalyse 2013’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over